Arktisen uudelleenarviointi matkailussa: matkailijoiden käsitykset ja arktisuuden käytännöt Rovaniemellä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/69515064665

Väitöksen aihe

Arktisen uudelleenarviointi matkailussa: matkailijoiden käsitykset ja arktisuuden käytännöt Rovaniemellä

Väittelijä

Master of Arts Alix Varnajot

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Maantieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Maantiede

Vastaväittäjä

Professori Dallen Timothy, Arizonan osavaltion yliopisto

Kustos

Professori Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Arktinen matkailu kaipaa uudelleenmäärittelyä

Arktisen matkailun käsitettä käytetään paljon tutkimuskirjallisuudessa, poliittisissa asiakirjoissa ja matkailumarkkinoinnissa, vaikka käsitteelle ei ole yhtä hyväksyttyä määritelmää. Väitöstutkimuksen tavoitteena on tarkentaa arktisen matkailun käsitettä tutkimalla, kuinka Rovaniemellä vierailevat matkailijat mieltävät arktisuuden.

Tutkimus keskittyy napapiirin ”ylittämisrituaaliin”, jonka on väitetty kiteyttävän matkailijoiden representaatiot arktisuudesta. Etnografisten menetelmien avulla tutkija osoittaa, että napapiiri rajana ei ole merkityksellinen kriteeri arktisen matkailun määrittelyssä, vaan arktisuus rakentuu ennemmin tilallisten ja psykologisten tekijöiden yhdistelmästä.

Väitöstutkimuksen loppupuolella kirjoittaja käsittelee arktisen matkailun tulevaisuutta ja Lapin matkailualan mahdollisia tulevaisuuden haasteita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024