Arvon yhteisluonti terveydenhuollon logistiikassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62895698593

Väitöksen aihe

Arvon yhteisluonti terveydenhuollon logistiikassa

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Timo Pohjosenperä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Kauppatieteet

Vastaväittäjä

Professori Jan de Vries, Groningenin yliopisto

Kustos

Professori Jari Juga, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Terveydenhuollon logistiikan arvo korostuu häiriötilanteissa

Palvelujen kehittämisessä ensisijaista on asiakastarpeiden ja arvonluonnin ymmärtäminen. Terveydenhuollon logistiikassa oppia voidaan ottaa teollisuuden ja vähittäiskaupan aloilta, mutta huomioitavia ominaispiirteitäkin on.

Hoitohenkilökunta on keskeinen henkilöstöryhmä terveydenhuollon logistiikan arvonluonnissa sekä palvelun arvon kokijoina että tekijöinä. Kun tarvittavat materiaalit ovat helposti saatavilla, voivat hoitajat keskittyä hyvillä mielin potilastyöhön. Puutteet ja häiriöt materiaalitoimituksissa aiheuttavat epävarmuutta ja stressiä hoitajille, mutta toisaalta auttavat tunnistamaan mahdollisia riskejä ja tehottomuutta palveluprosesseissa.

Logistiikkapalvelujen kehittämiseen tarvitaan hoitohenkilökunnan ja tukipalveluhenkilökunnan yhteistyötä – arvon yhteisluontia. Silloin he voivat ymmärtää toistensa työn sisältöjä ja siten kehittää työnjakoa molempia osapuolia hyödyttäväksi. Tuloksena ammattitaitoisen varastohenkilön työpanos voi vastata jopa kolmen hoitajan aiemmin tekemää logistista työtä. Siten sairaaloiden kannattaa myös taloudellisesti tarkasteltuna panostaa logistiikkapalvelujen kehittämiseen.

Arvon yhteisluontia voidaan toteuttaa modularisoimalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi osastovarastojen tekemistä keskenään samanlaisiksi, logististen ja hoidolliset prosessien eriyttämistä, sekä tukipalvelutoimijoiden erikoistumista omiksi asiantuntijaorganisaatioikseen.

Myös sijainnilla on merkitystä. Hoitotarvikkeiden tulee sijaita lähellä hoidettavaa potilasta, mutta logistisesta prosessista voidaan erottaa osia sairaala-alueen ulkopuolelle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi riittävät ja asianmukaiset tilat keskusvarastolle ja auttaa hallitsemaan logistiikkapalveluita myös laajempina maantieteellisinä kokonaisuuksina. Toki palvelu tulee suunnitella huolellisesti eri toimijoiden yhteistyönä, jolloin fyysisen etäisyyden kasvattaminen tuo ihmisiä saman suunnittelupöydän ääreen ja siten lisää arvon yhteisluontia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024