Arvonluontimittarit systemaattisessa ideoiden luonnissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali TS101

Väitöksen aihe

Arvonluontimittarit systemaattisessa ideoiden luonnissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Pekka Ylitalo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Dosentti Harri Kulmala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Professori Marko Seppänen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Pekka Kess, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ideoiden luonnin tehokkuutta voidaan mitata määrällisesti

Innovatiivisten tuotteiden kehitys ja prosessien optimointi ovat yrityksen selviytymisen kannalta elintärkeitä ja vaativat organisaatiolta kykyä luoda uusia ideoita. Ideoiden luontiprosessin tehokkuutta ei kuitenkaan arvioida taloudellisesta näkökulmasta samalla tavalla kuten myyntiä tai tuotantoa, vaan yritys nojautuu useimmiten asiantuntijalausuntoihin tai ”ideatuomareihin”. Tieteellinen kirjallisuus ei myöskään esitä mittareita, joiden avulla ideoiden luonnin tehokkuutta voitaisiin määrällisesti mitata.

Tämä väitöstutkimus tarkastelee ideoiden luontia yritystasolla ja määrittelee joukon uusia, patenttiteoriaan pohjautuvia tehokkuuden mittareita. Tutkimuksen tapausyritys toimii autoteollisuudessa osana yhdestä maailman merkittävimmistä ajoneuvojen valmistajista. Tutkimusaineisto on kerätty tapausyrityksen tietojärjestelmistä.

Tutkimuksessa määritellyt suorituskyvyn mittarit tarjoavat yritykselle työkalun, jolla ideoiden luonnin tehokkuutta voidaan numeerisesti konkretisoida. Tutkimustulokset havainnollistavat, että luovaa prosessia voidaan mitata myös määrällisesti, kun käytetään soveltuvia mittareita. Tämä löydös on merkittävä, sillä se luo uudenlaisen näkökulman luovuuden tutkimukselle ja mahdollistaa ideoiden luontiprosessin tehokkuuden optimoinnin organisaatiossa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024