Arvontuoton tehostaminen yhteistoiminnallisen sairaalarakennushankkeen alkuvaiheessa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali, Auditorio A101. Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Arvontuoton tehostaminen yhteistoiminnallisen sairaalarakennushankkeen alkuvaiheessa.

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Kari-Pekka Tampio

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalouden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Dosentti Jukka Pekkanen, Työelämäprofessori Tampereen yliopisto Rakennustekniikan yksikkö

Toinen vastaväittäjä

Tekniikan tohtori Matti Sivunen, Tekniikan tohtori Boost Brothers Oy

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Arvontuoton tehostaminen yhteistoiminnallisen sairaalarakennushankkeen alkuvaiheessa.

Sairaalarakennushankkeille on ominaista kompleksinen toimintaympäristö, johon liittyvä epävarmuus johtuu suuresta joukosta erilaisia sidosryhmiä, joiden intressit ja tavoitteet voivat usein olla ristiriidassa keskenään. Lisäksi lääke- ja hoitotieteen sekä terveysteknologian jatkuva kehittyminen yhä kiihtyvällä vauhdilla tekee sairaalahankkeiden tavoitteiden ja vaatimusten asettamisen vaikeaksi. Terveydenhuollon kehittäminen - osana kansallisesti ja paikallisesti merkittäviä strategisia tavoitteita - koostuu usein suurista julkisista rakennushankkeista, ja niihin liittyy suuria investointeja ja merkittäviä muutoksia ja vaikutuksia vakiintuneisiin hyvinvointijärjestelmiin. Työn päätarkoituksena on tuottaa uutta tietoa yhteistoiminnallisten sairaalarakennushankkeiden arvon tuottoon, erityisesti projektin alkuvaiheisiin.

Tässä työssä sovelletaan laadullista lähestymistapaa ja tapaustutkimusmetodologiaa. Tutkimuksessa tunnistetaan, että sairaalarakennusprojektien alkuvaiheen suunnittelun ja hallinnan järjestelmälliset prosessit puuttuvat. Systemaattisempi ja kattavampi prosessi voisi auttaa projektien omistajia ja hankkeen sidosryhmiä määrittelemään tavoitteensa ja vaatimuksensa tarkemmin niin, että arvo-odotukset ja toteutuskonseptit sekä arvonluonnin onnistumiseen tarvittavat resurssit ja taidot voidaan määritellä jo varhaisessa vaiheessa hankkeita.

Väitöskirjatutkimuksessa esitetään, että projektin alkuvaihe (front-end) on tärkein vaihe sairaalarakennushankkeissa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023