Asbestoosin ennusteen arviointi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 10

Väitöksen aihe

Asbestoosin ennusteen arviointi

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Eerika Keskitalo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen ja sisätautien tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Hille Suojalehto, Työterveyslaitos

Kustos

Professori Riitta Kaarteenaho, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Asbestoosin ennusteen arviointi

Asbestoosi on asbestin aiheuttama keuhkosairaus, jossa keuhkoihin muodostuu arpikudosta eli fibroosia. Asbestoosi luokitellaan interstitiaalisiin keuhkosairauksiin ja se on eräs keuhkofibroosin tyyppi. Interstitiaalisissa keuhkosairauksissa tulehdusmuutoksia tai fibroosia esiintyy keuhkorakkuloiden ja -hiussuonten välissä. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1994. Asbestoosia esiintyy kuitenkin edelleen Suomessa, koska aika altistumisen ja sairastumisen välillä on pitkä. Joissakin maissa asbestia käytetään edelleen. Asbestoosi on tärkeä interstitiaalisten keuhkosairauksien erotusdiagnostiikassa huomioitava sairaus. Tutkimustieto asbestoosin ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä on ollut aikaisemmin vähäistä.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia asbestoosia interstitiaalisten keuhkosairauksien näkökulmasta. Tutkimme potilaiden liitännäissairauksia, kuolinsyitä, keuhkojen toimintakokeiden ja keuhkohuuhtelunestenäytteiden tuloksia sekä niiden vaikutusta elinajan ennusteeseen asbestoosipotilailla, joita oli hoidettu Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1996–2015.

Asbestoosipotilailla oli keuhkohuuhtelunestenäytteessä korkea neutrofiilien osuus ja keuhkojen toimintakokeissa heikentyneet tulokset. Potilailla oli useita liitännäissairauksia, joista sydän- ja verisuonisairaudet sekä keuhkosairaudet olivat yleisiä. Yleisin peruskuolinsyy oli asbestoosi ja yleisin välitön kuolinsyy keuhkokuume. Keuhkohuuhtelunestenäytteen löydöksien ja keuhkojen kaasujen vaihtokykyä kuvaavan diffuusiokapasiteetin havaittiin olevan hyödyllisiä elinajan ennusteen arvioimisessa. Myös keuhkojen toimintakokeiden perusteella määritettävät riskinarviomallit GAP (engl. gender, age and physiologic variables) ja CPI (engl. composite physiologic index) olivat hyödyllisiä ennusteen arvioimisessa. Sepelvaltimotauti ja keuhkosyöpä olivat yhteydessä lyhyempään elinaikaan.

Tutkimuksessa saatiin asbestoosin kliinisistä löydöksistä uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi interstitiaalisten keuhkosairauksien erotusdiagnostiikassa. Havaitsimme lisäksi useiden tutkimuksessa käytettyjen tekijöiden olevan hyödyllisiä asbestoosipotilaiden elinajan ennusteen arvioimisessa.
Viimeksi päivitetty: 16.10.2023