Atooppisen ihottuman liitännäissairaudet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 8

Väitöksen aihe

Atooppisen ihottuman liitännäissairaudet

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Saana Kauppi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Maria Lönnrot, Tampereen yliopistollinen sairaala

Kustos

Dosentti Laura Huilaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Atooppinen ihottuma ja sen yhteys muihin sairauksiin

Syömishäiriöt yhteydessä atooppiseen ihottumaan

Atooppista ihottumaa sairastavilla on suurentunut riski syömishäiriöille. Lääketieteen lisensiaatti Saana Kaupin väitöstutkimuksessa havaittua yhteyttä ei ole aikaisemmin raportoitu.

Atooppinen ihottuma on yleinen ihosairaus. Sitä esiintyy jopa viidesosalla lapsista ja vajaalla kymmenyksellä aikuisista. Taudin keskeinen oire on kutina, ja sairaus voi siten heikentää keskittymis- ja työkykyä sekä unen laatua. Syömishäiriöt ovat psyykkisiä sairauksia, joiden alkamisikä ajoittuu nuoruuteen.

Väitöstutkimuksessa havaittiin syömishäiriöiden lisäksi yhteys muihinkin psyykkisiin sairauksiin, joista yleisimpiä olivat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt. Lisäksi atooppista ihottumaa sairastavilla havaittiin lisääntynyt riski skitsofreniaan, joka on harvinainen mutta vakava mielenterveyden häiriö.

Atoopikkolapsilla enemmän keliakiaa ja ihokeliakiaa

Keliakiaa sairastaa noin 2 % suomalaisista. Kyseisessä suolistosairaudessa elimistö ei siedä viljan gluteenia. Vain pienelle osalle keliaakikoista kehittyy ihokeliakia, jolle ovat tyypillisiä mm. kyynärpäihin ja polviin muodostuvat kutisevat rakkulat. Tutkimuksessa atooppinen ihottuma lisäsi selvästi sekä keliakian että ihokeliakian riskiä lapsilla. Koska kyseisiä tauteja löytyi tutkimusjoukosta vähän, lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan.
Viimeksi päivitetty: 16.11.2023