Automaattinen neuroverkko-oppiminen ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseksi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Automaattinen neuroverkko-oppiminen ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseksi

Väittelijä

Master of Science Wei Peng

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, CMVS

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Albert Ali Salah, Utrechtin yliopisto

Kustos

Akatemiaprofessori Guoying Zhao, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Automaattinen neuroverkko-oppiminen ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseksi

Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen on yksi keskeisistä askeleista kohti todellista tekoälyä (AI) tai jopa yleistä tekoälyä (AGI). Tämä tehtävä on kuitenkin haastava, sillä ihmisen sosiaaliset ominaisuudet tekevät ihmisistä ainutlaatuisia, mikä johtaa erilaisiin ja monimutkaisiin käyttäytymismalleihin. Lisäksi tosielämän käyttäytymisdata on yleensä korkeaulotteinen, ja siinä on dynaamisia muutoksia tai jopa ei-euklidisia rakenteita, joihin liittyy useita modaliteetteja. Tällä hetkellä yksi ensimmäisistä vaihtoehdoista haasteisiin vastaamiseksi on syvän neuroverkon tai syväoppimisen käyttö, joka on tuonut mukanaan vallankumoukselliset muutokset tietojen laskennassa ja tietojenkäsittelytieteissä.

Asiantuntijatietoa sekä hermoarkkitehtuurin suunnittelusta että ihmisen käyttäytymisen analysoinnista odotetaan kuitenkin enemmän kuin koskaan aiemmin tällä tieteidenvälisellä tutkimusalueella. Kaikki nämä kysymykset kannustavat nykyisiä syväoppimistutkimuksia kohti automaattista syvän neuroverkon oppimista, joka voisi automaattisesti luonnostella hermoarkkitehtuurin tietylle käyttäytymisanalyysille.

Tämän aiheen mukaisesti opinnäytetyössä tutkitaan vaihe vaiheelta automaattista neuroverkko-oppimisen lähestymistapaa ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseen edustavimmista käyttäytymismalleista mukaan lukien ihmisen ilmeet ja toiminnot. Ensin ehdotetaan manuaalisesti suunniteltuja laskennallisia malleja ihmisen ilmeille ja toiminnalle dynaamisilla tiedoilla ja graafirakenteilla, joiden esitetään edistyneempiä menetelmiä eli automaattinen hermoverkko-oppiminen.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023