Automaattinen tila-mallin luominen, testaaminen ja muutosten havaitseminen graafisen käyttöliittymän kautta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L2, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Automaattinen tila-mallin luominen, testaaminen ja muutosten havaitseminen graafisen käyttöliittymän kautta

Väittelijä

Diplomi-insinööri Pekka Aho

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Serge Demeyer, Antwerpenin yliopisto

Kustos

Professori Juha Röning, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ohjelmistojen testaamisen automatisointi graafisen käyttöliittymän kautta ja niiden käyttäytymisen automaattinen mallintaminen

Tämä väitöskirja tutkii 1) voidaanko tilamalleja luoda automaattisesti ohjelmistoista, joissa on graafinen käyttöliittymä, ja 2) voidaanko automaattisesti luotuja tilamalleja käyttää testauksen automatisointiin. Tutkimus keskittyi työpöytäsovelluksiin ja dynaamisen analyysin käyttämiseen graafisen käyttöliittymän kautta järjestelmän automatisoidun läpikäynnin aikana. Tutkimustulokset osoittavat, että tilamallien automaattinen luominen graafisen käyttöliittymän kautta on mahdollista, ja malleja voidaan käyttää testitapausten generointiin regressiotestauksessa. Lupaavampi lähestymistapa on kuitenkin vertailla malleja, jotka on luotu järjestelmän peräkkäisistä versioista, ja havaita versioiden väliset muutokset automaattisesti.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024