Avannetyrän ehkäisy ja hoito

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1. Etäyhteys: oulu.zoom.us/j/67051357437

Väitöksen aihe

Avannetyrän ehkäisy ja hoito

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Elisa Mäkäräinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, MRC Oulu

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Gastrokirurgian dosentti Heikki Huhtinen, Turun yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Juha Saarnio, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Avannetyrän ehkäisy ja hoito

Avannetyrä on lähes väistämätön paksusuolen pääteavanteen seuraus. Koska avannetyrän leikkaushoitoon liittyy paljon sekä tyrän uusiutumisia että komplikaatioita, avannetyrä on pyritty välttämään ennalta ehkäisevillä verkoilla. Vaikka ensimmäiset tulokset ennalta ehkäisevistä verkoista ovat olleet lupaavia, niiden hyöty on sittemmin kyseenalaistettu.
Väitöskirjan tarkoituksina oli selvittää avannetyrän ennalta ehkäisyn ja korjauksen tuloksia Suomessa. Lisäksi selvitimme, onko paksusuolen umpipussitaudin päivystysleikkaus erityinen riskitekijä avannetyrän muodostumiselle.
Osatyössä I julkaisimme avannetyriä ennalta ehkäisevän verkon pitkäaikaistulokset. Tutkimuspotilaat leikattiin tähystystekniikalla peräsuolisyövän vuoksi 2010–2013. Vaikka verkon todettiin ehkäisevän sekä avanteen pullistumista että myöhempää leikkaushoidon tarvetta avannetyrän vuoksi, verkko ei ehkäissyt avannetyrien ilmaantumista pitkän aikavälin seurannassa.
Osatöissä II ja III julkaisimme yhdeksästä sairaalasta kootun rekisteriaineiston tulokset pääteavanteiden (osatyö II) ja ohutsuolen virtsa-avanteiden (osatyö III) avannetyrien leikkaushoidosta. Tulokset ovat huonoja, ja avannetyrän leikkaus johtaa usein avannetyrän uusiutumiseen, leikkauskomplikaatioihin ja uusintaleikkauksiin. Usein käytetyn niin kutsutun keyhole-tekniikan tulokset olivat erityisen huonoja, eikä sitä tulisi käyttää enää avannetyrän leikkaushoidossa.
Osatyössä IV selvitettiin paksusuolen umpipussitaudin vuoksi päivystysleikkaukseen joutuvien avanne- ja arpityräriskiä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimus paljasti, että avannetyrien toteamista ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa huomioitu riittävästi.
Koska sekä avannetyrän ennalta ehkäisyn ja hoidon tuloksissa on parantamisen varaa, lisätutkimusta tarvitaan erityisesti parempien tekniikoiden kehittämiseksi. Paksusuolen umpipussitautitutkimuksen tulee jatkossa huomioida myös avannetyräriski ja avannetyrän ennalta ehkäisy.

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67051357437?pwd=ZVd5dS9kMlRPZlVDeXBZbzBEYXNOUT09#success
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024