Avoimen silmäkkeen muodostumisen ja sekoittumisilmiöiden mallintaminen kaasuhuuhdellussa senkassa eri operointiparametreilla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali TA105

Väitöksen aihe

Avoimen silmäkkeen muodostumisen ja sekoittumisilmiöiden mallintaminen kaasuhuuhdellussa senkassa eri operointiparametreilla

Väittelijä

Master of Engineering Eshwar Ramasetti

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Prosessitekniikka

Vastaväittäjä

Dosentti Mikko Helle, Åbo Akademi

Kustos

Professori Timo Fabritius , Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Avoimen silmäkkeen muodostumisen ja sekoittumisilmiöiden mallintaminen kaasuhuuhdellussa senkassa eri operointiparametreilla

Senkkametallurgiassa kaasuhuuhtelu ja kuonakerroksen käyttäytyminen ovat tärkeitä teräksen seostamisen ja homogenisoinnin näkökulmasta. Senkan pohjalla sijaitsevasta suuttimesta puhallettava kaasu hajoaa kupliksi, jotka rikkovat kuonakerroksen ja muodostavat avoimen silmäkkeen. Avoimen silmäkkeen koko on yhteydessä voimakkaampaan kuonan emulgoitumiseen, joka tehostaa metallisulan ja kuonan välisiä reaktioita. Tietoa avoimen silmäkkeen paikasta ja koosta tarvitaan myös tehokkaaseen seostuspraktiikkaan.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kokeellisesti ja laskennallisesti erilaisten operointiparametrien vaikutusta avoimen silmäkkeen muodostumiseen vesimallissa ja terässenkassa teollisessa senkassa. Avoimen silmäkkeen kokoon ja sekoittumisaikaan liittyvien numeeristen simulointien havaittiin vastaavan hyvin vesimallista ja teollisista mittauksista saatua kokeellista aineistoa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024