Binäärinen informaation havainnointi ja monen päätelaitteen lähdekoodaus: koodisuhde-säröanalyysi ja tiedonsiirron suunnittelu

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, SÄ111

Väitöksen aihe

Binäärinen informaation havainnointi ja monen päätelaitteen lähdekoodaus: koodisuhde-säröanalyysi ja tiedonsiirron suunnittelu

Väittelijä

Master of Science Xin He

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, CWC-Radioteknologiat

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Gerhard Kramer, Münchenin teknillinen korkeakoulu, Saksa

Toinen vastaväittäjä

Professori Antoine O. Berthet, CentraleSupélec-yliopisto, Ranska

Kustos

Professori Markku Juntti, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Informaation havainnoinnin ja yhdistelyn analyysi langattomissa anturiverkoissa

Langattomien yhteyksien ja esineiden internetin myötä tietoverkkojen tiheys kasvaa. Järjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi on tärkeää käyttää mahdollisia yhteysreittejä mahdollisimman tehokkaasti.

Väitöskirjassa on tutkittu useista eri lähteistä saatujen bittivirtojen yhdistämistä dekooderissa. Työ pohjautuu verkkoinformaatioteorian ja tilastollisen päätöksentekoteorian menetelmiin. Dekooderit pyrkivät tekemään mahdollisimman oikeita päätöksiä eli minimoimaan tilastollisen todennäköisyyden päätösvirheille. Koska optimimenetelmät ovat yleensä liian monimutkaisia toteutettavaksi, on tarkasteltu alioptimaalisia iteratiivisen dekoodauksen periaatteisiin tukeutuvia algoritmeja. Iteraatioiden suppenemista sekä saavutettavaa virhesuorituskykyä on tarkasteltu.

Työn mahdolliset sovellukset ovat laaja-alaisia. Menetelmiä on käytetty ja kehitetty mm. EU:n rahoittamassa RESCUE-projektissa (http://ict-rescue.eu/) takaamaan kriittisesti tärkeiden siirtoyhteyksien mahdollistaminen mm. viranomaisverkkoja ajatellen. Toinen selkeä sovellusalue on esineiden internetin korreloituneiden mittausten ja havaintojen yhdistely.

Tutkimus kuuluu Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC) -tutkimusyksikön ja Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) -yliopiston yhteiseen kaksoistutkinto-ohjelmaan tohtorikoulutuksessa. Xin Hen kotiyliopisto on JAIST ja hän teki lukuvuoden 2014–2015 tutkimustaan Oulussa. Väitöstilaisuus järjestetään JAIST:ssa ja välitetään videoyhteydellä Oulun yliopistoon.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024