Biokemiallinen ja geneettinen tutkimus hiivan mitokondrioiden ulkokalvon Om45p-proteiinista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, luentosali F 101, Aapistie 7

Väitöksen aihe

Biokemiallinen ja geneettinen tutkimus hiivan mitokondrioiden ulkokalvon Om45p-proteiinista

Väittelijä

Master of Science Antonina Shvetsova

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, biokemia

Oppiaine

Biokemia

Vastaväittäjä

Professori Benedikt Westernmann, Zellbiologie Universität Bayreuth, Saksa

Kustos

Dosentti Ulrich Bergmann, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Biokemiallinen ja geneettinen tutkimus hiivan mitokondrioiden ulkokalvon Om45p-proteiinista

Hiivan mitokondrion ulkokalvolla on paljon Om45p-proteiinia. Vaikka tämä proteiini on tunnettu jo vuosikymmeniä, sen tehtävää ei tiedetä. Hiivan Om45p-proteiinin ilmentymisen estäminen ei aiheuta selvästi tunnistettavaa muutosta hiivan toiminnassa. Ei myöskään tunneta toista proteiinia, jonka toiminta tiedettäisiin ja joka muistuttaisi aminohappojärjestykseltään Om45p:tä.

Väitöstyössä pyrittiin selvittämään Om45p-proteiinin ominaisuuksia ja toimintaa solussa monenlaisten biokemiallisten, geneettisten ja molekyylibiologisten tutkimusmenetelmien avulla. Työssä eristettiin useita synteettisesti letaaleja hiivakantoja, joiden kasvu on riippuvainen Om45p:sta. Nämä kannat mahdollistivat sellaisten Om45p-muunnelmien etsimisen, jotka eivät sallineet eristettyjen hiivakantojen kasvua. Jatkokokeiden tulokset osoittivat, että Om45p vaikuttaa solun mitokondrioiden muotoon, mitokondrioiden sisäkalvon rakenteeseen ja mitokondriaalisen DNA:n määrän ylläpitoon.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024