Biomassapohjaisten materiaalien kehittäminen uusien haitta-aineiden poistamiseksi vedestä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/68196820856

Väitöksen aihe

Biomassapohjaisten materiaalien kehittäminen uusien haitta-aineiden poistamiseksi vedestä

Väittelijä

Master of Science Velma Beri Kimbi Yaah

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Ympäristö- ja kemiantekniikka

Oppiaine

Ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Marjatta Louhi-Kultanen, Aalto-yliopisto

Kustos

Dosentti Satu Ojala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusia innovatiivisia hiilimateriaaleja veden käsittelyyn

Viime vuosien aikana uusien kemikaalien kertyminen vesistöihin ja ympäristöön on lisännyt huolta nykyisen vedenkäsittelyn tehokkuudesta. Nämä uudet haitta-aineet ovat osoittautuneet jo joissakin tapauksissa haitallisiksi vesistöissä ja aiheuttavan merkittävää uhkaa eläinten ja ihmisten terveydelle. Uusien haitta-aineiden joukossa on mm. tarpeellisia lääkeaineita, kuten kipulääkkeitä (diklofenaakki), antibiootteja (amoksisilliini) ja hormoneja (estradioli).

Väitöstyön tavoitteena oli kehittää uusia ja tehokkaita materiaaleja näiden kemikaalien poistamiseksi vedestä. Kehitetyt materiaalit ovat osoittautuneet hyvin potentiaalisiksi diklofenaakin ja estradiolin poistossa poistotehokkuuden saavuttaessa 95 % parhaimmassa tapauksessa. Nämä materiaalit ovat erityisen mielenkiintoisia, koska ne voidaan valmistaa orgaanisesta jätemateriaalista ja ne voidaan käyttää uudelleen valokäsittelyn jälkeen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024