Bioreaktanssi ja valtimopainekäyrän analyysi verrattuna keuhkovaltimokatetrin lämpölaimennusmenetelmään mitattaessa sydämen minuuttitilavuutta suuren riskin leikkauksissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 1, Oulun yliopistollinen sairaala

Väitöksen aihe

Bioreaktanssi ja valtimopainekäyrän analyysi verrattuna keuhkovaltimokatetrin lämpölaimennusmenetelmään mitattaessa sydämen minuuttitilavuutta suuren riskin leikkauksissa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Laura Ylikauma

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Raili Suojaranta, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Timo Kaakinen, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vähemmän kajoavien monitoreiden luotettavuus sydämen minuuttitilavuuden mittaamisessa suuren riskin leikkauksissa

Sydämen minuuttitilavuuden monitorointi on tärkeää hoidettaessa suureen leikkaukseen joutuvia ja kriittisesti sairaita potilaita. Keuhkovaltimokatetrin lämpölaimennusmenetelmää pidetään kultaisena standardina sydämen minuuttitilavuuden mittaamisessa. Se on kuitenkin kajoava menetelmä ja voi aiheuttaa jopa haittaa potilaalle. Sen vuoksi on kehitetty vähemmän kajoavia monitoreita. Ne ovat turvallisempia, mutta niiden luotettavuudesta on ristiriitaista tietoa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida vähemmän kajoavien sydämen minuuttitilavuuden mittareiden luotettavuutta verrattuna keuhkovaltimokatetrin lämpölaimennusmenetelmään suuren riskin leikkauksissa. Tutkimusmonitoreina olivat kajoamaton bioreaktanssiin perustuva laite sekä kaksi vähän kajoavaa laitetta, joiden toiminta perustuu valtimopainekäyrän analysointiin. Monitoreita verrattiin seuraavissa suuren riskin leikkauksissa: sepelvaltimoiden ohitusleikkaus lyövän sydämen tekniikalla, sydänleikkaus sydänkeuhkokoneen avulla sekä sytoreduktiivisen vatsan alueen leikkauksen yhteydessä annettu hyperterminen vatsakalvonsisäinen solunsalpaajahoito.

Tulokset osoittivat, etteivät vähemmän kajoavat sydämen minuuttitilavuuden monitorit olleet luotettavia lämpölaimennusmenetelmään verrattuna. Monitorit olivat epätarkkoja, epätäsmällisiä eivätkä ne kyenneet luotettavasti havaitsemaan sydämen minuuttitilavuuden muutoksia. Yhteenvetona todetaan, että vähemmän kajoavat monitorit eivät olleet riittävän luotettavia sydämen minuuttitilavuuden mittaamisessa. Tämän vuoksi niiden käyttöä ei voida suositella näissä suuren riskin leikkauksissa.
Viimeksi päivitetty: 21.8.2023