Biosignaalin irrotus ja analyysi etävastaanoton videokuvasta: kohti käytännön toteutusta ja diagnostiikkatukea

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT116, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Biosignaalin irrotus ja analyysi etävastaanoton videokuvasta: kohti käytännön toteutusta ja diagnostiikkatukea

Väittelijä

Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Constantino Álvarez Casado

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskus (CMVS)

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Dosentti Jorma Laaksonen, Aalto-yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Miguel Bordallo López, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Terveyden etävalvonta: Avustava diagnoosituki videonalyysin kautta

Nykyiset terveydenhuoltojärjestelmät kohtaavat suuria haasteita, kuten ikääntyvän väestön hoitamisen, terveydenhuoltohenkilökunnan puutteen ja etäisten sekä harvaan asuttujen alueiden aiheuttamat ongelmat. On kuitenkin toivoa. Älykkään videoteknologian, jota ohjaa tietokonenäkö ja tekoäly, mukanaan tuomat läpimurrot avaavat uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon ammattilaisten tukemiseen.

Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten voimme hyödyntää video teknologiaa potilasystävällisten ja ei-häiritsevien elintärkeiden terveyssignaalien havaitsemiseen. Pyrimme parantamaan kahden avaintekniikan, etäfotopletysmografian (rPPG) ja etäballistografian (rBSG), luotettavuutta ja tarkkuutta. Nämä menetelmät, jotka toimivat kamerasyötteiden ja videoliitäntöjen avulla, auttavat lääkäreitä tunnistamaan stressin, masennuksen ja hengityssairauksien merkkejä ilman fyysistä kontaktia potilaaseen.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista on integroida nämä edistyneet työkalut saumattomasti todellisiin terveydenhuolto-ympäristöihin, ottaen huomioon verkko- ja tietokoneresurssien rajoitukset. Tässä väitöskirjassa syvennytään näihin haasteisiin ja etsitään käytännöllisiä ratkaisuja niiden tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Lopullinen tavoite on selvä: parantaa terveydenhuollon saavutettavuutta ja laatua kaikille. Edistämällä tapaa, jolla diagnosoimme ja seuraamme terveydentilaa videotegnologian avulla, pyrimme tarjoamaan lääkäreille tehokkaita, kosketuksettomia työkaluja, jotka täydentävät perinteisiä menetelmiä ja rikastuttavat heidän käytössään olevaa tietoa.
Viimeksi päivitetty: 27.11.2023