D-vitamiinianalogi kalsipotrioli niveltulehduksen paikallishoidossa – havaintoja prekliinisistä tutkimuksista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali (101A), Lääketieteellinen tiedekunta (Aapistie 5A), Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

D-vitamiinianalogi kalsipotrioli niveltulehduksen paikallishoidossa – havaintoja prekliinisistä tutkimuksista

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Jere Huovinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Kalervo Väänänen, Turun yliopisto

Kustos

Professori Petri Lehenkari, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

D-vitamiinin kaltaisella aineella niveltulehdusta lievittävä vaikutus

Niveltulehduksen hoidossa on perinteisesti käytetty kortisoni-injektioita, joihin liittyy paljon sivu- ja haittavaikutuksia. Tässä väitöskirjassa tutkittiin uutta tapaa hoitaa kokeellista niveltulehdusta lupaavin tuloksin nivelensisäisesti D-vitamiinin kaltaisella aineella, kalsipotriolilla. Kalsipotrioli todettiin solu- ja eläinmalleissa sekä tehokkaaksi että turvalliseksi nivelensisäisesti annosteltuna.

Kirjallisuuden perusteella tiedetään, että D-vitamiinilla ja sen kaltaisilla aineilla on suurina pitoisuuksina myös tulehdusta lievittäviä vaikutuksia niiden tavanomaisten luustovaikutusten lisäksi. Tutkimuksessa käytettyä kalsipotriolimolekyyliä on käytetty menestyksekkäästi jo vuosikymmeniä ihopsoriaasin hoidossa voiteena. Kalsipotrioli on synteettinen, D-vitamiinin kaltainen yhdiste, jolla on yhtäläinen D-vitamiinin tulehdusta estävä vaikutus, mutta se poistuu kehosta D-vitamiinia nopeammin.

Tutkimusasetelma oli kokeellinen, sisältäen sekä ihmisperäisiä solumalleja että koe-eläimiä. Lampailla ja rotilla tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että niveleen pistetty kalsipotrioli on turvallinen ja ominaisuuksiltaan edullinen: se jää niveleen pitkäksi aikaa vaikuttamaan, kun taas verenkiertoon menevä osuus poistuu nopeasti, mikä vähentää mahdollisia sivuvaikutuksia. Rotilla kalsipotriolin todettiin myös lieventävän nivelkalvon tulehdusta. Ihmisen nivelen soluilla tehdyt kokeet tukivat näitä havaintoja.

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää vaihtoehto nyt käytettäville, niveleen pistettäville kortisonivalmisteille ja tässä suhteessa tulokset ovat hyvin rohkaisevia. Kalsipotrioli on ominaisuuksiltaan lupaava lääke ja soveltuu hyvin nivelensisäiseen annosteluun tulehduksen hoidossa. Lääkettä voisi mahdollisesti käyttää erityisesti nivelrikossa, joka on kaikkein yleisin niveltulehdussairaus, ja kalsipotrioli voisi soveltua myös useiden reumasairauksien paikallishoitoon. Kliinisiä tutkimuksia ja varsinaista lääkekehitystyötä tarvitaan vielä kalsipotriolin ja laajemmin D-vitamiinin kaltaisten aineiden käytöstä ihmisillä.
Viimeksi päivitetty: 13.9.2023