D-vitamiinipitoisuudet Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1966 väestössä ja D-vitamiinin yhteys naisten lisääntymisterveyteen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, Luentosali 4

Väitöksen aihe

D-vitamiinipitoisuudet Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1966 väestössä ja D-vitamiinin yhteys naisten lisääntymisterveyteen

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Johanna Lumme

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Pedego-tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Niklas Simberg, Dextra Lapsettomuusklinikka

Kustos

Dosentti Maarit Niinimäki, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

D-vitamiinipitoisuudet Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1966 väestössä ja D-vitamiinin yhteys naisten lisääntymisterveyteen

Pohjoisessa vähäinen auringonvalo nostaa D-vitamiinin puutoksen riskiä. D-vitamiinin puutoksen ehkäisemiseksi Suomessa on aloitettu lisäämään systemaattisesti D-vitamiinia maitoon ja rasvalevitteisiin. D-vitamiini on tärkeä luuston terveydelle, mutta viime vuosina D-vitamiinilla on esitetty olevan myös muita terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Matalat D-vitamiinitasot voivat olla yhteydessä naisten lisääntymisterveyteen, kuten lapsettomuusongelmiin, munasarjojen monirakkulaoireyhtymään (PCOS) ja varhaisiin vaihdevuosiin.
Tämän neljästä osatyöstä koostuvan väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli arvioida D-vitamiinitasoja väestössä, joka asuu D-vitamiinipuutoksen riskialueella, ja naisten lisääntymisterveyteen liittyvissä alaryhmissä. Tutkimusaineisto koostui Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 väestöstä 31- ja 46-vuotiaana. D-vitamiinitasot oli mitattu ennen ja jälkeen kansallisen D-vitamiinilisäyksen aloituksen, jolloin sen vaikutuksia voitiin arvioida. Työssä tutkittiin myös D-vitamiinilisien käytön yleistymisen vaikutusta D-vitamiinitasoihin väestössä. Lisäksi arvioitiin naisten lapsettomuusongelmien, PCOS:n ja varhaisten vaihdevuosien välistä yhteyttä D-vitamiinipitoisuuteen.
Tutkimustulosten perusteella D-vitamiinitasot paranivat ja matalien D-vitamiinitasojen yleisyys väheni maitotuotteiden ja rasvalevitteiden D-vitamiinilisäyksen aloituksen jälkeen. D-vitamiinipitoisuuksien vaihtelu myös väheni kesä- ja talvikausien välillä. Säännöllinen D-vitamiinilisien käyttö sekä maitotuotteiden ja kalan saanti olivat yhteydessä korkeampiin D-vitamiinipitoisuuksiin. Aiemmat naisten lapsettomuusongelmat ja alentunut hedelmällisyys olivat yhteydessä matalampaan D-vitamiinipitoisuuteen. Tässä tutkimusaineistossa PCOS tai varhaiset vaihdevuodet eivät liittyneet matalampaan D-vitamiinipitoisuuteen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että D-vitamiinitasot ovat nousseet kansallisen D-vitamiinilisäyksen aloituksen ja D-vitamiinilisien käytön yleistymisen myötä. D-vitamiinin riittävästä saannista tulee kuitenkin edelleen huolehtia. Naisilla, joilla on lisääntymisterveyteen ja hedelmällisyyteen vaikuttavia sairauksia, kuten lapsettomuusongelmia, riittävä D-vitamiinitaso olisi syytä huomioida.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023