Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuvan musiikkikasvatuksen mahdollisuudet erityisoppilaan toimijuuden vahvistamisessa. Opettajatutkimus erityiskoulussa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys Zoom-linkki: https://oulu.zoom.us/j/65775331474

Väitöksen aihe

Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuvan musiikkikasvatuksen mahdollisuudet erityisoppilaan toimijuuden vahvistamisessa. Opettajatutkimus erityiskoulussa.

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Katja Sutela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajat, oppiminen ja kasvatusyhteisöt

Oppiaine

Musiikkikasvatus

Vastaväittäjä

Professori Raymond MacDonald, Edinburghin yliopisto

Kustos

Professori Juha Ojala, Taideyliopiston Sibelius Akatemia

Lisää tapahtuma kalenteriin

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan toimijuus tunnistetuksi ja tuetuksi musiikkikasvatuksessa

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuus aktiivisena toimijana musiikkiluokassa jää usein piiloon. Instrumenttien hallintaan, nuotinlukutaitoon tai virtuositeettiin pohjautuva näkemys musiikillisesta toimijasta ei tunnista erilaisia tapoja oppia, hahmottaa ja toimia musiikillisessa kontekstissa.

Väitöstutkimus tarkastelee sitä, miten Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuvan musiikkiliikunnan avulla voidaan tukea erityistä tukea tarvitsevan oppilaan toimijuutta. Aineisto kerättiin organisoimalla vuoden mittainen opetuskokeilu erityiskoulussa. Aineisto koostui videoiduista musiikkiliikunnan tunneista, haastatteluista, kenttämuistiinpanoista ja tutkimuspäiväkirjasta.

Tulokset osoittavat, että Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuva musiikkikasvatus tarjoaa keholliseen osallistumiseen ja non-verbaaliin vuorovaikutukseen liittyviä pedagogisia keinoja vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja toimijuutta. Oppilaiden toimijuuden kehittyminen ilmeni oppilaiden vuorovaikutustaitojen, itsenäisen päätöksentekokyvyn, osallisuuden ja kehollisten taitojen kehittymisenä. Musiikilliset harjoitukset tarjosivat mahdollisuuksia kehittää toimijuutta niin yksilönä kuin suhteessa ryhmän jäseniin.

Tutkimus haastaa pohtimaan, kuinka erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden toimijuuden kehittymiselle löytyy tilaa tämän päivän yhteiskunnassa ja opettajien pedagogisissa ratkaisuissa. Lisäksi tutkimus herättää kysymyksen musiikinopettajien valmiuksista tunnistaa ja tunnustaa oppilaiden erilaiset tavat ilmaista omaa musiikillista osaamistaan. Jo opettajankoulutuksessa tulisi musiikinopettajille antaa valmiuksia kohdata ja tunnistaa erityisen tuen tarpeet sekä tarjota ne pedagogiset keinot, joilla kaikkien osallisuus ja aktiivinen toimijuus musiikkiluokassa mahdollistuu.

Tutkimus tarkastelee inkluusion mahdollisuuksia pedagogisten ratkaisujen kautta, jotka tunnistavat moninaisuuden musiikkiluokassa. Vaikka opettajat eivät voi muuttaa oppilaidensa lähtökohtia ja taustoja elämään, he voivat muuttaa niitä tapoja, joilla kohtaavat oppilaan ja tukevat häntä musiikkiluokassa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024