Demonstraatioiden multimodaaliset ja kollaboratiiviset piirteet budolajien opetuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa, L6

Väitöksen aihe

Demonstraatioiden multimodaaliset ja kollaboratiiviset piirteet budolajien opetuksessa

Väittelijä

Filosofian maisteri Joonas Råman

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, COACT - Complexity of (inter)action and multimodal participation

Oppiaine

Englantilainen filologia

Vastaväittäjä

Professori Leelo Keevallik, Linköpingin yliopisto

Kustos

Professori Pentti Haddington, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kamppailulajien opetus rakentuu vuorovaikutuksessa

Väitöstyössä tarkastellaan kamppailulajien opetuksessa hyödynnettävien esimerkkisuoritusten, eli demonstraatioiden, vuorovaikutuksellisuutta. Näissä tilanteissa opettaja yhdessä partnerinsa kanssa esittää opetettavan kamppailulajitekniikan, esimerkiksi judoheiton, suoritusta tarkkaileville oppilaille.

Väitöstutkimus valottaa erilaisten fyysisten taitojen opetuksessa hyödynnettävien vuorovaikutuksen keinojen, esimerkiksi puheen ja kehon, yhteensovittamista. Toinen tarkasteltava piirre on opetuksen yhteistoiminnallisuus. Väitöstutkimus siis paljastaa miten ja kenen toimesta esimerkkisuoritukset toteutetaan fyysisten taitojen opetuksessa.

Tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty multimodaalista keskustelunanalyysiä. Tutkimusaineisto muodostuu 22 tunnista englannin ja suomenkielistä videomateriaalia, jota on kerätty kolmesta eri kamppailulajikontekstista. Nämä kontekstit ovat judo, aikido ja brasilialainen jujutsu.

Väitöstutkimus paljastaa, että opettaja rakentaa esimerkkisuoritukset vuorovaikutuksellisesti sekä partnerinsa että oppilaiden kehollisen toiminnan puitteissa. Tämä näkyy niin esimerkkisuoritusten ajoituksessa ja niiden rakenteessa kuin siinä, miten opettaja ohjaa partneriaan demonstraation aikana. Perinteinen mielikuva auktoriteettiinsa nojaavasta senseistä ei siis näytä pitävän täysin paikkaansa. Väitöstutkimus määritteleekin demonstraation keholliseksi näytöksi, johon yhteistoiminnallisesti ja useita vuorovaikutuksen kanavia hyödyntäen rakennetaan opetuksellinen konteksti kaikkien osallistujien toimesta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024