Deubikitinaasi USP28 ja sen rooli verisolujen erilaistumisessa ja sytokiinien signaloinnissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

F101 sali, Aapistie 7

Väitöksen aihe

Deubikitinaasi USP28 ja sen rooli verisolujen erilaistumisessa ja sytokiinien signaloinnissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Elham Aryapour

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Soluväliaine ja hypoksia-tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Professori Lars-Oliver Klotz, Jenan yliopisto, Saksa

Kustos

Professori Thomas Kietzmann, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Deubikitinaasi USP28 ja sen rooli verisolujen erilaistumisessa ja sytokiinien signaloinnissa

Anemian, leukemian, lymfoomien ja trombosytopenian kaltaiset sairaudet on yhdistetty hematopoieettisen järjestelmän häiriöihin. Sen vuoksi molekyylimekanismien ymmärtäminen, jotka säätelevät solujen uudistumista ja solujen kohtaloa hematopoieesissa, on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan kehittää kliinisiä hoitoja, jotka on räätälöity tiettyihin sairauksiin ja niiden vakavuuteen. Proteasomin estäjien, kuten bortetsomibin, viimeaikainen käyttöönotto kliinisessä käytännössä hematopoieettisten syöpien hoidossa on viitannut siihen, että proteasomaalista proteiinien hajoamista moduloivalla entsyymillä, kuten deubikitinaasi USP28:lla, voi olla merkitystä hematopoieesissa ja sen säätelyssä sytokiinien avulla. Tällä hetkellä USP28:n roolia näissä prosesseissa ei kuitenkaan tunneta. Siksi tämän työn tavoitteena oli saada parempi käsitys USP28:sta ja sen roolista verisolujen erilaistumisessa ja sytokiinien signaloinnissa.
Tämä tutkimus osoitti, että USP28:lla on rooli luunmuodostuksessa sekä verisolujen erilaistumisessa. Lisäksi tutkimus osoitti, että USP28 edistää sytokiinien muodostumista, NFkB:n aktivoitumista sekä solujen proliferaatiota ja migraatiota. USP28:n puute luuytimen soluissa vaikutti pääasiassa myeloidisen linjan soluihin sekä T-soluihin. USP28:n puutteen havaittiin vähentävän apoptoosia ja edistävän proliferaatiota, johon liittyy kyseisen linjan solukohtaisten merkkiaineiden ilmentyminen. Mielenkiintoista on, että vaikutukset proliferaatioon eivät rajoittuneet hematopoieettisiin soluihin, sillä alkion fibroblastit, ihosta peräisin olevat solut ja rintasyöpäsolut osoittivat samankaltaisia piirteitä. NFkB-transkriptiotekijän vähentynyt reagointikyky TNFα:lle ja vähentynyt ydintranslokaatio näyttivät tapahtuvan solutyypistä riippumattomalla tavalla. Siksi USP28:a on ehdotettu potentiaaliseksi terapeuttiseksi kohteeksi syövän hoidossa, joka ei rajoitu pelkästään leukemiaan. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, jotta voidaan täysin ymmärtää erityiset mekanismit, joilla USP28 säätelee erityisesti solujen erilaistumista.
Viimeksi päivitetty: 20.6.2023