DevOpsin käyttöönotto ja toteutus ohjelmistokehitys-käytännössä. Käsite, käytännöt, edut ja haasteet.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

University of Oulu in Kainuunsali (L2), Linnanmaa

Väitöksen aihe

DevOpsin käyttöönotto ja toteutus ohjelmistokehitys-käytännössä. Käsite, käytännöt, edut ja haasteet.

Väittelijä

Master of science Lucy Ellen Lwakatare

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Information Processing Science

Oppiaine

Software engineering

Vastaväittäjä

Professor Ivica Crnkovic, Chalmers University of Technology & University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Kustos

Docent Pasi Kuvaja, University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

DevOpsin käyttöönotto ja toteutus ohjelmistokehitys-käytännössä

Viimeisen vuosikymmenen aikana ohjelmistoteollisuudessa on kasvavana trendinä ollut ohjelmistotalojen lisääntyvä kyky toimittaa ohjelmistomuutoksia nopeasti ja usein toistuvina päivityksinä. Yritysten ohjelmistotoimitus-ja -päivitysjaksot ovat lyhentyneet kuukausista tunneiksi ja jopa minuuteiksi. Nykyaikaiset ohjelmistoyritykset, kuten Facebook ja Amazon edustavat kyvykkyyden huippua nopeissa uusien ohjelmistoversioiden toimituksissa.Myös suomalaiset ohjelmistointensiiviset yritykset seuraavat tiukasti alan kehitystä ja oppivat ja ottavat käyttöön samaa tekniikkaa kuin alan johtavat ohjelmistoyrityksiltä voidakseen pysyä mukana ohjelmistoteollisuuden kovenevassa kilpailussa ja nopeassa teknologiakehityksessä.

Väitöstyössä on tutkittu ohjelmistokehityksen uusimpia ja merkittävimpiä tekijöitä, jotka mahdollistavat uusien ohjelmistoversioiden nopean toimittamisen ja käyttöönoton. Näistä tekijöistä väitöstyössä on keskitytty tutkimaan ohjelmistojen kehittämisen ja käytön välistä saumatonta yhteistyötä, jota kutsutaan nimellä DevOps. Väitöstyön aihe on uusi ja syntynyt ohjelmistokehityksen käytännön tarpeista, eikä sitä ole tutkittu kovinkaan paljon tieteellisesti tähän mennessä. Tämä korostaa väitöstyön merkitystä sekä tutkimuksen että käytännön näkökulmista.

Väitöskirjassa kuvataan DevOpsin toimivuus ja käyttö sekä hyödyt ja haasteet perustuen tapaustutkimuksiin yhdeksässä suomalaisessa ohjelmistointensiivisessä yrityksessä. Väitöskirjassa todetaan, että saumaton ohjelmistokehityksen ja käyttöönoton välinen yhteistyö lyhentää kehitysaikaa, parantaa ohjelmiston laatua, ohjelmistoyön tuottavuutta ja loppukäyttäjien mahdollisuuksia antaa välitöntä palautetta ohjelmiston käytöstä. Nopeissa ohjelmistotoimituksissa ohjelmistojen kehittämisen ja käyttöönoton välistä yhteistyötä helpotetaan pitkälti tukevalla organisaatiokulttuurilla ja automaation lisäämisellä ohjelmistoprosessissa. Potentiaalinen alue parannukselle on ohjelmistojen testauksen ja infrastruktuurin hallinnan automatisointi mukaan lukien tietoverkon toiminta. Lisäksi nopeiden ohjelmistotoimitusten käyttö järjestelmissä, joilla on korkeat turvallisuus-, tietoturva-, jäljitettävyys- ja luotettavuusvaatimukset, vaatii uutta mahdollistavaa tekniikkaa ja standardeja. Tärkeä oppi on, että ohjelmiston operatiivista infrastruktuuria ei enää pidetä erillään ohjelmistokehityksestä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024