Digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatio: Näkökulmana data resurssina

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L5

Väitöksen aihe

Digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatio: Näkökulmana data resurssina

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Laura Ristolainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine

Markkinointi

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Kaisa Koskela-Huotari, Tukholman kauppakorkeakoulu

Kustos

Professori Petri Ahokangas, Martti Ahtisaari Instituutti

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatio: Näkökulmana data resurssina

Teknologinen kehitys sekä yritysten ja yksilöiden itsensä keräämän reaaliaikaisen tiedon lisääntynyt saatavuus mahdollistavat yritysten uusien liiketoimintamallien innovoinnin. Digitaalisen transformaation osalta terveydenhuolto on kuitenkin muuttunut hitaasti. Nykypäivänä tieto on siiloissa, mikä estää yksilöitä ja muita ekosysteemitoimijoita hyödyntämästä henkilötiedon arvoa täysimääräisesti.

Tämä kvalitatiivinen tutkimus lisää ymmärrystä digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatiosta näkökulmasta henkilötieto resurssina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja ymmärtää digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatiota terveyspalveluekosysteemin kontekstissa. Lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatiota henkilötietojen hallintaan liittyvän ihmiskeskeisen lähestymistavan kautta, mikä tarkoittaa, että yksilöille tarjotaan keinot hallita, päästä käsiksi ja jakaa henkilötietojaan.

Tutkimuksen tulokset ovat: 1) se esittää käsitteellisen viitekehyksen digitaalisen alustaoperaattorin liiketoimintamalli-innovaatiolle terveyspalveluekosysteemissä näkökulmasta henkilötieto resurssina; 2) se tuo palvelualustojen, arvon yhteisluonnin ja palveluekosysteemien palvelumarkkinoinnin keskusteluun soveltamalla teoreettisia käsitteitä tutkimusongelman ymmärtämiseen kvalitatiivisessa tutkimuksessa; ja 3) se tuo näkemyksiä siitä, miten toimijat voivat lähestyä digitaalisen alustaoperaattorin liiketoimintamalli-innovaatiota ja pohtia tulevaisuuden rooleja ja mahdollisuuksia terveyspalveluekosysteemissä henkilötiedon näkökulmasta.
Viimeksi päivitetty: 3.4.2024