Diskretisaatioinvariantit ja laskennallisesti tehokkaat korrelaatiopriorit bayesilaiseen inversioon

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sodankylän geofysiikan observatorio, Tähteläntie 62, Sodankylä

Väitöksen aihe

Diskretisaatioinvariantit ja laskennallisesti tehokkaat korrelaatiopriorit bayesilaiseen inversioon

Väittelijä

Diplomi-insinööri Lassi Roininen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, matematiikka

Oppiaine

Sovellettu matematiikka

Vastaväittäjä

Professori Håvard Rue, Norwegian University of Science and Technology, Norja

Toinen vastaväittäjä

Professori Jouko Lampinen, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Markku Lehtinen, Sodankylän geofysiikan observatorio

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tehoa inversiolaskentaan uusista ennakkotietomalleista

Väitöstutkimuksessa on kehitetty käänteisissä menetelmissä, eli niin sanotuissa inversio-ongelmissa, tarvittavia laskennallisesti tehokkaita ennakkotietomalleja. Mallit perustuvat jatkuviin ja diskreetteihin gaussisiin Markovin kenttiin ja näiden keskinäiseen yhteyteen.

Tilastolliset inversio-ongelmat on kohinaisten epäsuorien mittausten teoria. Sovelluksia ovat esimerkiksi ilmakehän ja lähiavaruuden tomografia- ja tutkamittaukset, lääketieteellinen kuvantaminen ja maankuoren tutkimus. Ennakkotietomalleja käytetään inversio-ongelmissa stabiloimaan ratkaisua eli takaamaan sen, että jokin ratkaisu saadaan laskettua.

Käytännön sovelluksissa, esimerkiksi ionosfääritomografiassa, laskenta-alueet ja laskentahila vaihtelevat. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa ennakkotietomallin tilastollisiin ominaisuuksiin. Toisaalta ennakkotietomalli on tarkoitus saada laskennallisesti nopeaksi, eli se halutaan esittää harvoilla matriiseilla. Lisäksi mallilla tulisi olla selkeä tilastollinen tulkinta. Nämä kolme vaatimusta ovat tyypillisesti ristiriitaisia. Tähän ongelmaan on väitöskirjassa luotu systemaattinen ja intuitiivinen ratkaisu, jolla on kuitenkin vahva matemaattinen pohja. Tämä johtaa laskennallisesti erittäin tehokkaaseen ja käyttökelpoiseen muotoon suuriulotteisten inversio-ongelmien kannalta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024