Diskursiiviset käytännöt organisaation muutoksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Diskursiiviset käytännöt organisaation muutoksessa

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Noora Jansson

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen ja kv-liiketoiminta

Oppiaine

Johtaminen

Vastaväittäjä

Professori Eero Vaara, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Kustos

Professori Vesa Puhakka, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Diskursiiviset käytännöt heijastavat organisaation jäsenten identiteettejä ja valta-asetelmia

Väitöskirjassa on tutkittu diskursiivisia käytäntöjä osana muutosprosessia. Koska organisaation muutos tapahtuu suurelta osin keskustelun ja puheen kautta, on oleellista että diskursiiviset käytännöt huomioidaan muutoksen johtamisessa.

Väitöskirjan mukaan diskursiivisissa käytännöissä heijastuvat ihmisten identiteetit ja valtasuhteet. Esimerkiksi organisaatiossa voi olla muodostunut kirjoittamattomia sääntöjä siitä, kuka voi puhua tietyissä tilanteissa tai siitä, millaisia sanoja asioista voidaan käyttää jotta ne hyväksytään. Näiden usein piilevien merkityksien tunnistaminen ja hyödyntäminen voi olla ratkaisevaa organisaation muutoksen onnistumisen kannalta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin mm. strategiatekstin roolia muutoksessa. Vaikka strategiateksti on ensisijaisesti kirjallinen ilmaus tavoitteista, tutkimuksessa todettiin että se on myös diskursiivinen käytäntö joka heijastaa organisaation jäsenten identiteettejä ja niiden välisiä valta-asetelmia. Esimerkiksi strategisten tavoitteiden järjestys voi olla opittu käytäntö, joka samalla paljastaa organisaation sisäisten intressiryhmien välisen hierarkian. Tuttujen käytäntöjen yllättävä muutos voi aiheuttaa työntekijöissä vastustusta, erityisesti jos koetaan, että vallitsevat valtasuhteet voivat muuttua.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024