Dkk1 ja Wnt5a:n roolit nisäkkään munuaisen kehityksessä ja taudeissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, luentosali F202, Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Dkk1 ja Wnt5a:n roolit nisäkkään munuaisen kehityksessä ja taudeissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Ilkka Pietilä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, biokemian ja molekyylilääketieteen laitos

Oppiaine

Kehitysbiologia

Vastaväittäjä

Professori Urban Lendahl, Karoliininen instituutti, Tukholma, Ruotsi

Kustos

Professori Seppo Vainio, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kahden geenin toiminnan selvittäminen munuaisen kehityksessä ja näiden geenien yhteys munuaisen kehityshäiriöihin.

Väitöskirjassa on tutkittu kahden Wnt-signalointireitin geenin toimintaa (Wnt5a ja Dkk1) nisäkkään munuaisen kehityksessä. Väitöskirjan tärkein tulos on Wnt5a:n roolin selvittäminen nisäkkään munuaisen kehityksen aikana ja osoitus että muuntunut Wnt5a:n tuotanto aiheuttaa ihmisilläkin todella yleisiä munuaisen kehityshäiriöitä. Noin yhdellä lapsella 500 tutkitusta on jokin synnynnäinen munuaisen kehityshäiriö, joista suurin osa on oireettomia, mutta ikääntymisen myötä nostavat riskiä sairastua vakavaan munuaistautiin, polykystiseen munuaistautiin.

Väitöskirjassa osoitetaan ensimmäistä kertaa kuinka Wnt-signalointi ohjaa munuaisen kehitystä säätelemällä solun ulkoisen tukirakenteen, tyvikalvon muodostuksen kautta ja raportoidaan ensimmäinen synnynnäisen munuaisen kehityshäiriön omaavalla ihmisellä havaittu Wnt5a mutaatio.

Väitöskirja toisessa osassa on tutkittu kuinka myös Wnt-signalointi reitin estäjällä (DKK1) on ratkaiseva rooli toiminnallisen elimen kehityksessä. Dkk1 hienosäätää munuaisen keskiosan kehitystä ja kysymistä. Puutos tämän geenin toiminnassa lisää solujen jakautumista ja estää solujen kypsymistä, jolloin niiden toiminta on häiriintynyt, eikä munuainen toimi kuten pitäisi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024