Edistyneet tapahtuma-ohjatut sähkön kulutus-mittausmenetelmät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/64123699827?pwd=eHhwa0VJdnlYNlBodnZyYzdSYXlmdz09

Väitöksen aihe

Edistyneet tapahtuma-ohjatut sähkön kulutus-mittausmenetelmät

Väittelijä

Master of Science Mauricio de Castro Tomé

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, CWC - Verkot ja järjestelmät

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Jamshid Aghaei, LUT-yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Professori Zita Vale, Porton polytekninen Instituutti

Kustos

Professori Ari Pouttu, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tehokkaat tavat välittää sähkönmittaustietoa

Tutkimus esittää tehokkaamman tavan välittää kuluttajien sähkönlulutuksen mittausdataa sähköyhtiölle. Nykyiset mittausmenetelmät joko mittaavat liian harvaan kulutusta soveltuen lähinnä laskutuksen hallintaan tai toisaalta liian tiuhaan aiheuttaen siirto-ongelmia tietoliikennejärjestelmälle. Strategiamme pyrkii löytämään tasapainon näiden välillä vähentämällä laajemman mittausmenetelmän lähetetyn mittausdatan määrää samalla parantaen lähetetyn tiedon hyödyllisyyttä. Tällä tavalla saatua kulutusmittausdataa voidaan hyödyntää tehokkaammin sähkön tuotannon suunnittelussa ja aikatauluttamisessa johtaen parempaan resurssitehokkuuteen siten toivon mukaan pienentäen taloudellisia ja ympäristökustannuksia sähköntuotannossa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024