Eettisestä relationaalisuudesta opettajankoulutuksessa: globaalin kansalaisuuden ja palveluoppimisen mahdollisuudet ja haasteet liikuntakasvatuksen opetussuunnitelmassa Aotearoassa Uudessa-Seelannissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali (KTK112)

Väitöksen aihe

Eettisestä relationaalisuudesta opettajankoulutuksessa: globaalin kansalaisuuden ja palveluoppimisen mahdollisuudet ja haasteet liikuntakasvatuksen opetussuunnitelmassa Aotearoassa Uudessa-Seelannissa

Väittelijä

Doctor of Philosophy (Education) Judy Bruce

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

PhD, professori Fiona Dowling, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norja

Kustos

Professori Vanessa Andreotti, Oulun yliopisto ja University of British Colombia, Kanada

Lisää tapahtuma kalenteriin

Miten koulutuksen piirissä opitaan olemaan suhteissa itseemme nähden erilaisiin ihmisiin

Yhä globaalimmassa maailmassa on entistä todennäköisempää, että joudumme olemaan tekemisissä omasta kulttuuritaustastamme poikkeavien ihmisten kanssa. Käsityksemme kulttuurieroista määrittää sen, miten suhtaudumme kulttuurisesti erilaisiin yksilöihin ja yhteisöihin. Jos esimerkiksi koemme erilaisuuden itsemme, perheittemme ja yhteisöjemme kannalta uhkaavana tai kielteisenä tekijänä, suljemme todennäköisesti ulkopuolellemme kulttuurisen erilaisuuden muodot ja pidämme niitä meille vieraina. Jos vastaavasti näemme mahdollisuutena sen, että saatamme oppia jotakin meihin nähden erilaiselta, tilaisuus voi tuntua meistä tervetulleelta.

Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli siksi tutkia kulttuurieroja koskevan opetuksen tapoja opettajankoulutuksessa ja myös kouluissa. Lukuisat koulutuksen kontekstit nähtiin tiloina, joissa erilaisuuteen ja diversiteettiin liittyviä asioita voitiin tutkia. Näihin konteksteihin kuuluivat palveluoppiminen (ja vapaaehtoistyö) kuten myös liikuntakasvatus. Tämän tutkimuksen tuloksiin saatiin tietoa opettajakoulutettavien parissa tehdyistä kyselyistä ja haastatteluista kuten myös opettajankoulutukseen liittyvästä itsetutkimuksesta Uuden Seelannin kontekstissa. Tuloksilla on merkitystä niin Suomen kuin muidenkin sellaisten yhteisöjen kannalta, joissa esiintyy kulttuurisia eroja.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024