Elämäntyö pohjattomassa kaupungissa: ylirajainen perhepolitiikka Shenzhenin ja Hongkongin rajaseudulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Elämäntyö pohjattomassa kaupungissa: ylirajainen perhepolitiikka Shenzhenin ja Hongkongin rajaseudulla

Väittelijä

Master of Applied Anthropology Jonathan Burrow

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Maantiede

Oppiaine

Maantiede

Vastaväittäjä

Dosentti Outi Luova, Turun yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Apulaisprofessori Jussi Laine, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Anssi Paasi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Mitä ylirajaiset perheet voivat opettaa meille globalisaatiosta?

Hongkongin ja Shenzhenin välinen raja on valtion sisäinen raja, joka pitää sisällään terveysseulontoja, passitarkastuksia ja tullauspisteitä. Rajan on tarkoitus erottaa toisistaan kaksi erilaista yhteiskunnan järjestämisen tapaa, eli hongkongilainen kapitalismi ja kiinalainen sosialismi. Kuitenkin väitöstutkimus osoittaa, kuinka nämä kaksi järjestelmää ovat toisistaan riippuvaiset ja kuinka raja kykenee yhä heikommin erottamaan toisistaan matalapalkkaisen työvoiman ja joustavan kansainvälisen pääoman.

Jonathan Burrow’n tutkimuksessa perhe tuodaan rajojen ja globaalin epätasa-arvon tutkimuksen keskiöön. Väitöstutkimuksen etnografiset tapaustutkimukset yli neljänkymmenen ylirajaisen perheen kanssa tuovat esiin arkisen liikkumisen emotionaalisen työn Hongkongin ja manner-Kiinan välisissä kielellisissä, taloudellisissa ja kulttuurisissa maailmoissa. Ylirajaisten perheiden jäsenet ovat asiantuntijoita sellaisessa emotionaalisessa työssä, joka sietää erilaisuutta ja epätasa-arvoa.

Työ jäljittää Hongkong-Shenzhenin alueen viimeaikaista historiaa emotionaalisten yhteyksien ja perhesuhteiden avulla. Tutkimus dokumentoi, miten ylirajaiset perheet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä Kiinan kansantasavallan kehittymiselle globaaliksi tuotannon valtakeskittymäksi. Rajoja ylittävien perheiden kertomukset opettavat meille, kuinka rajat tuottavat globaalia epätasa-arvoa mutta samalla tarjoavat mahdollisuuksia vaikeuksien voittamiseksi.

Tutkimus osoittaa, että näennäisen mahdottomista tilanteista voi löytää piileviä mahdollisuuksia, kun kuuntelee ylirajaisten perheiden kokemuksia. Työ vetoaa tutkijoihin ja päätöksentekijöihin, jotta nämä muistaisivat, että poliittiset päätökset ulottuvat perhe-elämämme henkilökohtaisimpiinkin osioihin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024