EMMA-kokeen suunnittelu, rakentaminen ja toiminnan varmentaminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali TS101

Väitöksen aihe

EMMA-kokeen suunnittelu, rakentaminen ja toiminnan varmentaminen

Väittelijä

Filosofian maisteri Juho Sarkamo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka

Oppiaine

Fysiikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Bruno Alessandro, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Italia

Kustos

Professori Kalevi Mursula, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

EMMA-koe mittaa varmennetusti

Väitöstyö käsittää kosmisia säteitä mittaavan EMMA-kokeen suunnittelua, rakentamista ja toiminnan varmentamista. Pyhäsalmen kaivokseen 80 metrin syvyydelle rakennettu EMMA-koe on maanalainen hiukkasilmaisinverkosto, jolla mitataan myonihiukkasia, jotka syntyvät, kun avaruudesta kulkeutuva kosminen säde tuottaa ilmakehässä hiukkaskuuron. Myonimittausten pohjalta tutkitaan kosmisten säteiden alkuainekoostumusta ja alkuperää.

Työssä esitetään kokeen suunnitteluperiaatteet sekä koetta varten kehitettyjä analyysimenetelmiä. Työssä kuvataan koelaitteiston tekniset yksityiskohdat ja sen käyttökuntoon laitto. Mittausten analysointi osoittaa, että koejärjestely mittaa suunnitelmien mukaisesti ja että mitatut myonimäärät viittaavat kosmisten säteiden alkuainekoostumuksen muutokseen tutkitulla energia-alueella. Jatkotutkimuksia tarvitaan ja tätä varten kokeen suorituskykyä parannetaan tavoilla, jotka työssä myös esitetään.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024