Energiatehokas kamerapohjainen vuorovaikutteisuus mobiililaitteissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L 10)

Väitöksen aihe

Energiatehokas kamerapohjainen vuorovaikutteisuus mobiililaitteissa

Väittelijä

Master of Science Miguel Bordallo López

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan osasto

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Holger Blume, Leibniz Universität, Hannover, Saksa

Toinen vastaväittäjä

Professori Tommi Mikkonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Olli Silvén, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lisää tehoa ja vuorovaikutteisuutta mobiililaitteisiin

Tulevaisuuden mobiilisovellukset ja käyttöliittymät ovat moniaistisia. Ne vaativat käyttäjältä läheistä vuorovaikutusta.

Konenäkö on monipuolinen aistikäyttöliittymä. Sen avulla voidaan tunnistaa käyttötilanne, ennakoida huomaamattomasti käyttäjän vuorovaikutustarpeet ja suunnata laskennalliset resurssit oikein. Jatkuvasti päällä olevat toiminnot ovat kuitenkin epäkäytännöllisiä. Vaatimukset laitteiden laskennallisesta suoritustehokkuudesta ja akun kestosta estävät pidemmän yhtäjaksoisen käytön.

Väitöskirjassa esitellään uusia energiatehokkaita ratkaisuja mobiililaitteiden kamerapohjaiseen vuorovaikutukseen. Väitöskirja tutkii käyttäjäinteraktiomenetelmien kehittämistä analysoimalla vuorovaikutusta, suoritustehoa, alhaista viivettä ja energiatehokkuutta tuottavia keinoja.

Kamerapohjaiset sovellukset voivat hyötyä interaktiivisten vaiheiden lisäämisestä. Oikein suunniteltuina ne tekevät käyttäjäpalautetta ja -yhteistyötä hyödyntävistä menetelmistä yksinkertaisempia. Tämä johtaa laskennallisen suoritustehokkuuden ja energiatehokkuuden tasapainoon.

Käyttöliittymien käytettävyys on riippuvainen viiveestä. Jatkuvasti päällä oleva aistiva alusta edellyttää kuitenkin tasapainottelua virrankulutuksen vaatimusten kanssa. Käyttöliittymien reaktiivisuutta voidaan parantaa, kun prosessorin käsittelemien operaatioiden määrää vähennetään ja kuormittavimmat tehtävät johdetaan kiihdyttimille tai erillisille prosessoreille.

Väitöstyössä tutkitut tekniikat mobiileista grafiikkaprosessoreista, erillissensoriprosessoinnista ja uudelleen konfiguroitavista kuvaprosessoreista tuovat ymmärrystä tulevaisuuden mobiilialustojen suunnitteluun.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024