Energiatehokas laadunvalvonta ja resurssien kohdentaminen konetyyppiseen tietoliikenteeseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/69016261611

Väitöksen aihe

Energiatehokas laadunvalvonta ja resurssien kohdentaminen konetyyppiseen tietoliikenteeseen

Väittelijä

Maisteri Mohammad Shehab

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Langattoman tietoliikenteen keskus

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Olav Tirkkonen, Aalto yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Professori Mustafa Gursoy, Syracusen yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Hirley Alves, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tutkimus energiatehokkuudesta ja resurssien kohdentaminen korkealaatuisen IoT: n suhteen

Uuden sukupolven liikkuvan tietoliikenteen (5G ja 6G) odotetaan tukevan korkealaatuista viestintää pienellä viiveellä (muutama millisekunti) ja äärimmäisellä luotettavuudella (> 99,99 %). Tässä opinnäytetyössä kerrotaan eri menetelmistä energiankulutuksen vähentämiseksi ja esineiden internetin (IoT) tiedonsiirron laadun parantamiseksi 5G:ssä ja 6G:ssä. Tällä pyritään vähentämään sähkömagneettisen säteilyn terveysriskejä ja pidentämään IoT-laitteiden akkujen käyttöikää. Tämän saavuttamiseksi kehitämme energiatehokkaita viestintäjärjestelmiä, joissa hyödynnetään lyhyiden IoT-pakettien lähetysominaisuuksia. Lisäksi keksimme tehokkaita liikenteen ennustusalgoritmeja, jotka mahdollistavat resurssien ennakoivan allokoinnin IoT-laitteille alhaisemman tiedonsiirtoviiveen saavuttamiseksi. Tällä tutkimuksella on vaikuttavuutta vihreään, korkealaatuiseen ja pieniviiveiseen IoT:hen sekä akun käyttöiän pidentämiseen IoT-laitteissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024