Energiateknologian teknologiankehittämiseen ja markkinoille tuloon linkittyvä yleinen hyväksyttävyys. Tapaustutkimus mielipidelouhinnan keinoin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Toteutus etäyhteydellä osoitteessa: Join Zoom Meeting https://oulu.zoom.us/j/792526428

Väitöksen aihe

Energiateknologian teknologiankehittämiseen ja markkinoille tuloon linkittyvä yleinen hyväksyttävyys. Tapaustutkimus mielipidelouhinnan keinoin

Väittelijä

Tekniikan lisensiaatti Kalle Nuortimo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Varadekaani (koulutus ja tutkimus) Kristijan Breznik, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia

Toinen vastaväittäjä

Professori Hannu Kärkkäinen, Tampereen yliopisto

Kustos

Dosentti, tohtori Janne Härkönen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Energiateknologian teknologiankehittämiseen ja markkinoille tuloon linkittyvä yleinen hyväksyttävyys

Väitöskirja soveltaa mielipidelouhintaa suuresta datamassasta energiatekniikan pitkän aikavälin tuotekehityksessä. Väitöskirjan tavoite on selvittää tuotekehitykseen vaikuttavia tekijöitä energia-alalla ja tuottaa tietämystä siitä, miten digitaalisilla markkinaympäristön seurantatyökaluilla, etenkin mielipidelouhinnalla voidaan tukea teknologiastrategiaprosessia. Erityinen fokusalue on bigdata-analytiikka ja energiateknologioiden yleinen hyväksyttävyys.

Kiinteän polttoaineen polttotekniikan kehittäminen voi viedä pitkän aikaa, jopa kymmeniä vuosia. Pitkän tuotekehityksen aikana ulkoinen liiketoimintaympäristö, johon alkuperäinen investointipäätös on perustunut, on voinut muuttua. Ulkoinen liiketoimintaympäristö sisältää tekijöitä kuten hiilidioksidin hinta EU:n päästökaupassa, ympäristölainsäädäntö ja teknologian yleinen hyväksyttävyys, jotka vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon ja sitä kautta uuteen ympäristölainsäädäntöön. Negatiivinen muutos näissä tekijöissä voi johtaa viivästyneeseen tai täysin estyneeseen tuotteen kaupallistumiseen tuotekehityssyklin loppupäässä.

Väitöstutkimuksen päätulokset liittyvät jatkuvaan liiketoimintaympäristön seurantaan, jota voidaan käyttää investointipäätösten taustalla olevien tekijöiden muuttumisen seurantaan. Tavoitteena on tehdä lähes reaaliaikaisia muutoksia valittuun tuotekehityspolkuun. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tapauksessa (CCS, Carbon capture & Storage) erityisesti yleisen hyväksyttävyyden rooli korostui. Teknologian markkinoille tulon esteitä olivat etupäässä ulkoisen markkinaympäristön tekijät, kuten hiilidioksidin matala hinta, regulaatioiden puute ja yleinen hyväksyttävyys, jossa korostui varastointiin liittyvä sidosryhmäriski.

Uusi tutkimustieto auttaa energiasektorin toimijoita ottamaan paremmin huomioon teknologian yleisen hyväksyttävyyden teknologian kehittämisessä ja markkinoille tulossa, ja se auttaa myös teknologian viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024