Ennenaikainen syntymä ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät nuorilla aikuisilla.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OYS, lastentautien luentosali (LS12). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/66489693698?pwd=bzNNTWhNc1pHcytlVEYrSUR2bWNoUT09

Väitöksen aihe

Ennenaikainen syntymä ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät nuorilla aikuisilla.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri Risto Karvonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu; PEDEGO tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Doctor Adam Lewandowski, Oxfordin yliopisto

Kustos

Professori Eero Kajantie, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ennenaikainen syntymä ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät nuorilla aikuisilla.

Ennenaikaisesti (ennen 37. raskausviikkoa) syntyneillä aikuisilla on todettu kohonneita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä täysiaikaisena syntyneisiin verrokkeihin nähden. Ennenaikainen syntymä on yhteydessä muun muassa aikuisiän kohonneeseen verenpaineeseen.

Mekanismeja, joilla ennenaikainen syntymä on yhteydessä lisääntyneisiin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin ei tunneta. Vaikka yli 80 % keskosista syntyy lievästi ennenaikaisena (34–36 raskausviikoilla), valtaosa aiemmista keskostutkimuksista on tehty hyvin tai erittäin ennenaikaisesti syntyneillä. Sitä, ovatko sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät koholla myös lievästi ennenaikaisena syntyneiden ryhmässä, on tutkittu vähemmän.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, miten eriasteinen ennenaikainen syntymä on yhteydessä aikuisiän kohonneeseen verenpaineeseen ja sydämen autonomiseen säätelyyn kolmessa eri kohorttitutkimuksessa: Pohjoissuomalaisessa ESTER-tutkimuksessa, Helsingin Pikku-K tutkimuksessa ja kanadalaisessa McMaster-tutkimuksessa. Ennenaikaisesti syntyneillä aikuisilla todettiin korkeampi verenpaine, korkeampi 24 tunnin ambulatorinen verenpaine, suurempi verenpaineen vuorokausivaihtelu, vähentynyt parasympaattinen- ja lisääntynyt sympaattinen sydämen säätely sekä hitaampi rasituksen jälkeinen sykepalautuma. Kohonneet riskitekijät vaikuttivat olevan yhteydessä epäedulliseen kehonkoostumukseen, vähentyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen ja naissukupuoleen.

Ennenaikaisesti syntyneillä aikuisilla on verrokkeihin nähden korkeampia sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Näitä riskejä on mahdollista ehkäistä, joten ennenaikaisesti syntyneet aikuiset voivat erityisesti hyötyä terveellisistä elämäntavoista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024