Ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittäminen ohjelmistoalan startup-yrityksissä. Käynnistysekosysteemin näkökulma.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L6, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittäminen ohjelmistoalan startup-yrityksissä. Käynnistysekosysteemin näkökulma.

Väittelijä

Filosofian maisteri Nirnaya Tripathi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Tuure Tuunanen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittäminen ohjelmistoalan startup-yrityksissä. Käynnistysekosysteemin näkökulma.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää startup-ekosysteemin roolia ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittämisessä ohjelmistoalan startup-yrityksissä ja sen kautta auttaa startup-yrityksiä menestyvien tuotteiden kehittämisessä. Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tehtiin kirjallisuuskatsausta sekä useita tapaustutkimuksia, joissa tarkasteltiin a) startup-ekosysteemin elementtejä, b) ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittämistä ja c) startup-ekosysteemin elementtien vaikutusta ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittämisvaiheessa. Tutkimuksessa tunnistettiin kahdeksan tärkeää elementtiä startup -ekosysteemissä, jotka voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti yrityksen käynnistämiseen ja sen tuotekehitykseen. Lisäksi selvitettiin, että tuoteidea perustuu asiakkaiden kokemiin ongelmiin tai täyttymättömiin tarpeisiin.

Pienimmän toimivan tuotteen vaatimukset ovat yleensä peräisin yrityksen sisäisistä lähteistä. Vaatimukset on tallennettu tekstidokumentteihin, ja ne priorisoidaan asiakkaille ja sidosryhmille syntyvän arvon mukaan. Vaatimukset muutetaan tuoteominaisuuksiksi, joista osaa voidaan käyttää, kun kehitetään prototyyppiä ensimmäiseksi pienimmäksi toimivaksi tuotteeksi. Edelleen havaittiin, että startup-ekosysteemin elementit voivat vaikuttaa pienimmän toimivan tuotteen kehittämisvaiheeseen. Esimerkiksi tukiorganisaatiot, kuten yrityshautomot ja –kiihdyttämöt, vaikuttavat pienimpiin toimiviin tuotteisiin kouluttamalla ja mentoroimalla kokemattomia perustajia. Yksinkertaista prototyyppiä voidaan käyttää pienimpänä toimivana tuotteena. Lisäksi, kokeneet perustajat haluavat kehittää ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen itse, kun taas kokemattomat perustajat tarvitsevat tukea ulkopuolisilta organisaatioilta pienimmän toimivan tuotteen kehittämisessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024