Epidemiologisia ja familiaalisia riskitekijöitä kohdun leiomyoomien kehittymiselle

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Epidemiologisia ja familiaalisia riskitekijöitä kohdun leiomyoomien kehittymiselle

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Outi Uimari

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO-tutkimusyksikkö, synnytykset ja naistentaudit

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Elizabeth Stewart, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

Kustos

Professori Markku Ryynänen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kohdun leiomyoomilla yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin

Väitöstutkimuksessa osoitettiin kohdun leiomyoomien yhteys useampaan sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijään. Assosiaatio todettiin rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan, keskivartalolihavuuden sekä metabolisen oireyhtymän välillä.

Kohdun leiomyoomat ovat naisten yleisin hyvänlaatuinen kasvain. Ne aiheuttavat merkittävää sairastavuutta vuotohäiriöiden, lantion alueen paine- ja kipuoireiden ja alentuneen hedelmällisyyden muodossa. Myoomat ovat yksi tavallisimmista gynekologin vastaanotolle hakeutumisen syistä. Tarjolla olevat hoitovaihtoehdot kohdistuvat lähinnä oireiden helpottamiseen, eivätkä esimerkiksi kasvaimen syntymekanismiin. Niinpä moni nainen joutuu lopulta päätymään kohdunpoistoleikkaukseen, kun muilla hoitovaihtoehdoilla ei ole päästy tyydyttävään oirehallintaan.

Työssä analysoitiin Pohjois-Suomen Syntymäkohortti 1966 46-vuotisseurantatutkimuksessa kerättyjä tietoja kehon painosta ja koostumuksesta, rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan muuttujista, verenpaineesta ja elämäntapatekijöistä. Aiempien julkaisujen mukaan myoomat assosioivat korkeaan verenpaineeseen ja ylipainoon, mutta tässä aineistossa pystyttiin analysoimaan kaikki tiedossa olevat sydän- ja verisuonitaudin riskitekijät tarkoilla kliinisillä mittauksilla ja tarkoilla tautidiagnoositiedoilla.

Väestötasolla tehtävä epidemiologinen tutkimus tarjoaa uusia hypoteeseja sairauksien kehittymiselle ja niiden etenemiselle. Tämän tutkimustuloksen perusteella kohdun leiomyoomien yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksille on syytä jatkossa selvittää lisää. Myoomat vaikuttavat kehittyvän eri mekanismeilla ja niinpä jatkossa myoomat tulisi pyrkiä luokittelemaan ja selvittämään näitä mekanismeja ja taudinkuvia tarkemmin, jotta hoidolliset toimenpiteet osattaisiin kohdentaa oikein.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024