Esialtistava raajaiskemia aorttakirurgiassa. Kokeelliset tutkimukset porsasmallilla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali L5

Väitöksen aihe

Esialtistava raajaiskemia aorttakirurgiassa. Kokeelliset tutkimukset porsasmallilla

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Johanna Herajärvi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö

Oppiaine

Sydän- ja rintaelinkirurgia

Vastaväittäjä

Dosentti Mika Valtonen, Turun yliopisto

Kustos

Professori Tatu Juvonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Esialtistavan raajaiskemian lupaavat suojausvaikutukset aorttakirurgisissa malleissa

Väitöstutkimuksessa havainnoitiin esialtistavan raajaiskemian suojausvaikutuksia erityisesti selkäytimen osalta sekä ilmiön taustalla olevia mekanismeja kokeellisissa aorttakirurgisissa malleissa. Lisäsuojausmenetelmiä tarvitaan, sillä vaativaan sydän- ja aorttakirurgiaan liittyy neurologisten komplikaatioiden, esimerkiksi aivovaurion ja alaraajahalvauksen, sekä kuolleisuuden riskit leikkausten vaatiessa verenkierron pysäyttämisen tai leikkausalueen eristämisen verenkierrosta.

Työssä tutkittiin esialtistavaa raajaiskemiaa, jossa alaraajan verenkierto suljetaan tilapäisesti ennen muualla elimistössä sijaitsevan kohdekudoksen iskemiaa. Esialtistava raajaiskemia laukaisee suojavaikutuksen herkemmissä kudoksissa ja suojaa kohdekudosta hapenpuutteen aiheuttamilta vaurioilta. Ilmiö on tunnettu jo vuosikymmenten ajan, mutta taustalla oleva mekanismi on edelleen epäselvä. Raajaiskemian aiemmin havaitut lupaavat tulokset sydämen ja aivojen suojauksessa sekä viime vuosien lisääntynyt ymmärrys selkäytimen verenkierrosta yhdistettiin väitöstutkimuksessa.

Tutkimus tehtiin kahden vertailevan ryhmän avulla. Tutkimusryhmälle toteutettiin esialtistava raajaiskemia joko verenpainemansetin tai suoran valtimosulun avulla ennen hermokudokselle aiheutuvaa iskemiaa. Hermoston iskeeminen vaurio toteutettiin puolestaan aortan kaaren laajentumien ja vastaavia sydänleikkauksia mukailevissa kokeellisissa olosuhteissa joko täydellisen verenkierron pysäytyksen avulla tai sulkemalla selkäytimeen menevää verenkiertoa.

Selkäytimen suojaukseen keskittyvissä malleissa havaittiin motoristen herätepotentiaalien parantuneita vasteita alaraajoissa viitaten selkäytimen suojautumiseen. Lisäksi raajaiskemian havainnoitiin parantavan sydämen ja aivojen suojausta. Suotuisten vaikutusten havaittiin liittyvän parantuneeseen antioksidanttivasteeseen. Lupaavat tulokset selkäytimen suojauksessa sekä tutkimusten viitteet taustalla olevasta mekanismista ovat arvokkaita, sillä esialtistavan raajaiskemian selittävän suojaavan vaikutusmekanismin selviäminen mahdollistaisi raajaiskemian laajat kliiniset sovellukset parantaen potilaiden toipumista ja ennustetta vaativassa sydän- ja aorttakirurgiassa. Esialtistava raajaiskemia menetelmänä itsessään on turvallinen, halpa ja helposti toteutettavissa potilaiden hyväksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024