Esseitä vaikutuksille aikaisemmista voitoista myöhempään riskinottamiseen ja osaketuotoille

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Esseitä vaikutuksille aikaisemmista voitoista myöhempään riskinottamiseen ja osaketuotoille

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Tuomo Haapalainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Oppiaine

Rahoitus

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Sami Torstila, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Jukka Perttunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Talon rahoilla pelaamista ja momentumia pörssivoitoilla

Sijoittaja saattaa pokeripelin tapaan mieltää pörssiosakkeilla ansaitsemansa voitot ”talon rahoiksi” ja jatkaa niillä ”pelaamista” toisella tapaa kuin tekisi omalla alkuperäisellä pelipanoksellaan. Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että pörssiosakkeilla voittoa tehneet, keskimääräistä markkinakehitystä paremmin pärjänneet sijoittajat ostavat keskimääräistä riskisempiä osakkeita ottaen näin enemmän riskiä pelatessaan voittamillaan ”talon rahoilla”.

Ilmiö on erityisen voimakas osakesijoittamisen vastikään aloittaneiden piensijoittajien keskuudessa. Tutkimuksessa analysoidaan myös sitä, missä määrin sijoittajien realisoimattomat voitot ja tappiot vaikuttavat osakekaupankäyntiin ja tätä kautta osakkeiden hinnanmuodotukseen markkinoiden tasolla.

Väitöskirjassa tutkitaan siis yksittäisten sijoittajien psykologisia käyttäytymishäiriöitä. Tätä tutkitaan selvittämällä, kuinka sijoittajat lisäävät salkun riskiä myönteisten tulosten jälkeen. Lisäksi tutkitaan, kuinka sijoittajat lisäävät salkun riskiä ensimmäistä sijoitusta myöhemmille riskinottopäätöksille.

Väitöstutkimuksen mukaan osakekurssit osoittavat, kuinka ei rahaksi muutetut myyntivoitot aiheuttavat ilmeisen liikemäärävaikutuksen (momentum) sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla.

Talon rahoilla pelaamista ja liikemäärävaikutusta ei käytetä kovin paljon talouskirjallisuudessa. Tutkimuksessa käytetyt tiedot ovat Rahoitustutkimuksen ainutlaatuinen Suomen Arvopaperikeskus -aineisto. Vaikutusta ei ole aiemmin analysoitu osakemarkkinoiden yhteydessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024