Fto:n vaikutus hiiren rasvakudosten geenien ja mikro-RNA:n säätelyssä rasvaisen ruokavalion jälkeen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Fto:n vaikutus hiiren rasvakudosten geenien ja mikro-RNA:n säätelyssä rasvaisen ruokavalion jälkeen

Väittelijä

Filosofian maisteri Justiina Ronkainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätautien tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biokemia

Vastaväittäjä

Professori Vesa Olkkonen, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Markku Savolainen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lihavuusgeeni vaikuttaa rasvakudoksen muovautuvuuteen

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että aiemmin lihavuuteen yhdistetyllä Fto-geenillä on tehtävä rasvakudoksen sopeutumisessa ympäristön muutoksiin. Rasvainen ruokavalio aiheuttaa hiirilläkin lihomista ja rasvasolujen suurenemista, mikä voitiin estää poistamalla Fto hiirten perimästä. Lisäksi Fto:n havaittiin osallistuvan lyhyiden RNA-molekyylien, niin sanottujen mikro-RNA:iden säätelyyn, joiden on aiemmin todettu osallistuvan useiden geenien ilmenemisen hienosäätöön.

Aiemmat tutkimukset ovat yhdistäneet FTO-geenin pienet muutokset lihavuuteen ihmisillä, mutta mekanismi tämän yhteyden takana on ollut epäselvä. Geenin on havaittu toimivan useissa kudoksissa, muun muassa aivojen ruokahalua säätelevillä alueilla. Muutokset FTO-geenissä eivät kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan ruokailutottumuksiin tai fysikaaliseen aktiivisuuteen, joten perifeeristenkin elinten tutkimus tuo tärkeää lisätietoa.

Rasvakudos on erittäin muovautuva elin, joka paitsi puskuroi ravinnonsaannin muutoksia, myös osallistuu elimistön tärkeisiin aineenvaihdunnan prosesseihin. Valkoinen rasvakudos varastoi ravinnosta saatavan energian ja ruskea kuluttaa sitä. Lisäksi valkoinen rasvakudos voi tietyissä olosuhteissa alkaa muistuttaa ruskeaa rasvakudosta, mikä onkin viime aikoina ollut alan tutkimuksessa erityinen kiinnostuksen kohde.

Väitöstutkimus osoitti uudenlaisen yhteyden Fto-geenin ja rasvakudoksen muovautumisalttiuden välille ja tulokset voivat osittain selittyä muuttuneella mikro-RNA-säätelyllä. Fto-poistogeenisyys aiheutti valkoisen rasvan ruskettumisalttiuden lisääntymistä, mikä voi olla merkittävä löydös muun muassa lihavuuden hoidon kehittämisen kannalta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024