Furfuraaliin pohjautuvat 2,2'-bifuraanit: Synteesi ja soveltaminen polymeereissä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa sali L5. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/63262087858

Väitöksen aihe

Furfuraaliin pohjautuvat 2,2'-bifuraanit: Synteesi ja soveltaminen polymeereissä

Väittelijä

Filosofian maisteri Tuomo Kainulainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kestävän kemian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Kemia

Vastaväittäjä

Professori Heikki Tenhu, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Juha Heiskanen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Korkean suorituskyvyn biomuoveja furfuraalista

Väitöstyössä tutkittiin uudenlaisia furfuraalipohjaisia biomuoveja. Furfuraali on yksinkertainen kasvien biomassasta valmistettava uusiutuva kemikaali, jota tuotetaan teollisessa mittakaavassa. Tutkimuksessa havaittiin, että siihen pohjautuvilla uusilla biomuoveilla oli useita parantuneita ominaisuuksia verrattuna perinteisiin uusiutumattomiin muovimateriaaleihin.

Uusiutuvien korkean suorituskyvyn muoviaineiden kehitys on merkittävä haaste, joka edellyttää soveltuvien lähtöaineiden tunnistamista ja tutkimista. Tämän tutkimuksen keskiössä olivat furfuraaliin pohjautuvat nk. bifuraani-yhdisteet. Niiden valmistusta varten kehitettiin uusi palladiumilla katalysoitu kytkentäreaktiomenetelmä. Bifuraani-yhdisteistä valmistetuista materiaaleista löydettiin tutkimuksissa mielenkiintoisia ominaisuuksia, kuten voimakas UV-valon suodatus ja pienentynyt happikaasun läpäisevyys. Monilta muilta osin näiden materiaalien todettiin muistuttavan paljon nykyään käytössä olevia vastineitaan.

Vaikka furfuraali on pitkään tunnettu uusiutuva raaka-aine, nyt saadut tulokset osoittavat, että uudenlaisilla jalostusreiteillä siitä on mahdollista valmistaa korkean suorituskyvyn biomuoveja. Nämä puolestaan voivat ominaisuuksillaan haastaa perinteiset fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvat muovit. Esimerkiksi nyt tutkituilla bifuraani-materiaaleilla havaitut parantuneet ominaisuudet voivat olla hyödyllisiä kehittyneissä ja uusiutuvissa pakkausmateriaaleissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024