G-proteiiniin kytketyn reseptori 37:n ADAM10- ja furiinivälitteinen proteolyyttinen prosessointi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali F202, Lääketieteellinen tiedekunta, Aapistie 5B. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/69794364440?pwd=QzF0VittUGg4K2tOOHBJOTFub2FJUT09

Väitöksen aihe

G-proteiiniin kytketyn reseptori 37:n ADAM10- ja furiinivälitteinen proteolyyttinen prosessointi

Väittelijä

Filosofian maisteri Orvokki Mattila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biolääketiede

Vastaväittäjä

Professori Pertti Panula, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Ulla Petäjä-Repo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Parkinsonin tautiin liittyvän reseptorin, GPR37:n, proteolyyttinen muokkaus

G-proteiiniin kytketyt reseptorit ovat solukalvon proteiineja, jotka välittävät signaaleja solun ulkopuolelta solun sisälle. Suuri osa lääkkeistä vaikuttaakin solun toimintaan näiden reseptorien kautta. G proteiiniin kytketty reseptori 37 (GPR37) on aivoissa esiintyvä reseptori, joka on yhdistetty aivojen toiminnan kannalta tärkeisiin signalointireitteihin. GPR37 on myös yhdistetty eräisiin neurologisiin sairauksiin, joista merkittävin on Parkinsonin tauti. Tästä syystä GPR37 vaikuttaa lupaavalta kohteelta käytettäväksi lääketeollisuudessa neurologisten sairauksien hoidossa. GPR37:n toimintamekanismia ei kuitenkaan tunneta, eikä reseptorin tarjoamaa potentiaalia ole pystytty toistaiseksi hyödyntämään.

Väitöskirjatyössä pyrittiin tutkimaan mekanismeja, joilla saattaa olla merkitystä GPR37:n toiminnan säätelyssä. Työssä tutkittiin GPR37:n biosynteesiä ja prosessointia käyttämällä erilaisia solumalleja sekä biokemiallisia ja solubiologisia menetelmiä.

Tutkimuksessa osoitettiin, että GPR37:n solukalvon ulkopuolinen osa katkaistaan proteolyyttisesti useammasta kodasta, ja reseptorista katkaistu palanen vapautuu soluista. GPR37 esiintyy solun pinnalla pääasiallisesti tässä katkaistussa muodossa. GPR37:n katkaisusta vastaavat entsyymit furiini ja ADAM10, mikä osoitettiin sekä solu- että kudosmalleissa. Koska vastaavanlainen proteolyyttinen muokkaus liittyy joidenkin G proteiiniin kytkettyjen reseptorien aktivaatio- ja toimintamekanismiin, on sillä todennäköisesti samanlainen merkitys myös GPR37:n kohdalla.

Väitöskirjatutkimus tuo uutta tietoa GPR37:n solutason säätelymekanismeista. Työn tulokset auttavat selvittämään reseptorin terapeuttista potentiaalia ja mahdollista käyttöä lääkekohteena.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024