Haastava Chocó: Yhteisöjen neuvotteluja huolenaiheistaan Kolumbian marginaalista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Keckmaninsali (HU106)

Väitöksen aihe

Haastava Chocó: Yhteisöjen neuvotteluja huolenaiheistaan Kolumbian marginaalista

Väittelijä

MSc Nicolas Acosta Garcia

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Kulttuuriantropologia

Oppiaine

Kulttuuriantropologia

Vastaväittäjä

Professori Astrid Ulloa, Universidad Nacional de Colombia

Kustos

Professori Hannu I. Heikkinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Haastava Chocó: Yhteisöjen neuvotteluja huolenaiheistaan Kolumbian marginaalista

Chocó on syrjäinen ja biologisesti monimuotoinen alue Pohjois-Tyynenmeren rannikolla Kolumbiassa. Kyseinen alue on monien Embera-alkuperäiskansan jäsenten ja Afrikasta polveutuvien yhteisöjen koti. Ryhmät jakavat ja haastavat kolonialismin, väkivaltaisuuksien, riiston ja sorron värittämän historian. Tämä väitöskirja tarkastelee tapoja, joilla Chocón paikalliset yhteisöt haastavat ja muokkaavat heitä koskevia kysymyksenasetteluja.

Tutkimus keskittyy yhteisöjä koskeviin huolenaiheisiin, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden suojelun vaikutuksiin, kehitysinfrastruktuuriin ja huumekauppaan. Väitöskirja tarkastelee haasteita, jotka liittyvät maailmanlaajuisten muutosten ja paikallisten huolenaiheiden tutkimiseen. Työssä kehitetään Chocóssa kerätyn etnografisen aineiston perusteella metodologiaa käsittelemään ympäristöristiriitoja, jotka liittyvät alueella sijaitsevan Utrían kansallispuiston käyttöön.

Väitöskirjassa tutkitaan myös paikallisyhteisöjen sosiaalista protestia, joka liittyy pienen vesivoimalan rakentamiseen puiston alueelle. Havainnot haastavat tulkinnan, jonka mukaan se, hyväksyvätkö vai vastustavatko alkuperäiskansat infrastruktuuria liittyy suoraan myös alkuperäiskansojen elämäntapojen puolustamiseen tai uhmaamiseen.

Ajelehtivaa kokaiinia on viime aikoina päätynyt Chocón rannikkoalueelle maan huumeiden vastaisen sodan seurauksena. Chocóssa ilmiöön viitataan nimellä Valkoinen kala. Väitöstutkimuksessa aihetta lähestytään tarkastelemalla siihen liittyviä käytänteitä ja muutoksia paikallisessa kontekstissa.

Utrían kansallispuistoa tutkitaan visuaalisesti rytmien ja ajallisuuksien paikkana. Johtopäätöksenä on, että paikallisten yhteisöjen hyödyntämät mekanismit heitä koskevissa keskusteluissa horjuttavat valtasuhteita epävarmoissa oloissa ja tarjoavat vaihtoehtoisia solidaarisuuden ja rinnakkaiselon narratiiveja, joilla lähestyä huolenaiheita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024