Haavanparaneminen ja iho vaikeassa sepsiksessä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1

Väitöksen aihe

Haavanparaneminen ja iho vaikeassa sepsiksessä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Marjo Koskela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö

Oppiaine

Tehohoito, Kirurgia, Ihotaudit

Vastaväittäjä

Dosentti Jyrki Kössi, Päijät-Hämeen Keskussairaala, Lahti

Kustos

Professori Tero Ala-Kokko, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Verenmyrkytyksessä ihokin sairastuu

Väitöstutkimuksessa on saatu uutta tietoa verenmyrkytystä sairastavan potilaan haavan paranemisesta. Haavat paranivat huonommin verenmyrkytystä sairastavilla potilailla. Löydös on merkittävä, koska monet verenmyrkytystä sairastavat potilaat tarvitsevat leikkaushoitoa. Huonontunut haavanparaneminen vaikeuttaa kirurgisista toimenpiteistä toipumista ja pidentää sairaalahoitoa, mikä osaltaan lisää terveydenhuollon kustannuksia.

Verenmyrkytys voi aiheuttaa elintoimintahäiriöitä ja johtaa sitä kautta elimen pysyvään vaurioitumiseen, monielinvaurioon ja kuolemaan. Verenmyrkytys ja siitä johtuva monielinvaurio aiheuttavat merkittävän osan tehohoidon kustannuksista ja ovat heti sydänkuolemien jälkeen yleisimpiä kuolinsyitä tehohoidossa. Tutkimuksessa todettiin, että kuten maksaan tai munuaisiin, ihoon kehittyy vaikeassa verenmyrkytyksessä toimintahäiriö. Vastaavaa löydöstä ei ole aiemmin todettu.

Iholla on keskeinen osa elimistön puolustuksessa ja tasapainon ylläpidossa. Verenmyrkytyksessä terveen näköisen ihon rakenteet ja kasvutekijäpitoisuudet poikkesivat normaalista, osa vielä kuukausia taudin jälkeen. Kaikkein perustavinta laatua olevat rakenteet ihossa säilyivät verenmyrkytyksessäkin ennallaan.

Verenmyrkytystä sairastavilla potilailla on usein iho-ongelmia ilman leikkaushaavojakin, kuten painehaavoja ja rakkulointia. Nämä osaltaan lisäävät sairastavuutta ja kustannuksia. Ihon toimintahäiriön mekanismien tunteminen on edellytys paremmalle hoidolle, kuten tehokkaalle painehaavojen hoidolle ja leikkaushoidon ajoittamiselle paranemisen kannalta otolliseen ajankohtaan. Mekanismien tunteminen auttaa myös selvittämään, millä keinoilla potilaan ihon paranemiskykyyn voi vaikuttaa jo sairauden aikana ja ennen leikkaushoitoa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024