Hajautetun palvelumarkkinan lohkoketjuun perustuvat mahdollistajat, haasteet, ja ratkaisut

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Hajautetun palvelumarkkinan lohkoketjuun perustuvat mahdollistajat, haasteet, ja ratkaisut

Väittelijä

Maisteri Hong Tri Nguyen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Jokapaikan tietotekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Hong-Linh Truong, Aalto-yliopisto

Kustos

Dosentti, Tutkimusjohtaja Susanna Pirttikangas, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hajautetun palvelumarkkinan lohkoketjuun perustuvat mahdollistajat, haasteet, ja ratkaisut

Perinteiset palvelumarkkinat toimivat keskitetyn alustan varassa. Tällainen alusta toimii linkkinä palveluntarjoajien ja asiakkaiden välillä ja välittää palveluita tehokkaasti. Keskittäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta erityisesti vallan väärinkäytön, korruption ja skaalautuvuusongelmien vuoksi. Palvelumarkkinoiden hajauttaminen tarjoaa ratkaisun näihin huolenaiheisiin mahdollistamalla suoran tiedonvaihdon palveluntarjoajien välillä. Toisaalta se tuo kuitenkin mukanaan haasteita luottamuksellisen datan hajautetussa jakamisessa.

Tämä tutkimus keskittyy lohkoketjuteknologian käyttöön luottamuksen ja turvallisuuden luomiseksi hajautetuille palvelumarkkinoille. Tutkimus keskittyy hajauttamisen, skaalautuvuuden ja turvallisuuden tasapainottamiseen liittyviin kompromisseihin, ja tutkii erityisesti lohkoketjupohjaisten palvelumarkkinoiden soveltamista älyliikenteen palveluihin kuten liikkuvuuteen palveluna (MaaS), miehittämättömiin lennokkeihin (UAV) ja autonomisiin ajoneuvoihin, sekä niiden potentiaaliin edistää yhteistyötä eri sektoreilla.

Väitöskirjassa keskitytään hajautetun tilikirjateknologian keskeisiin osa-alueisiin, kuten järjestelmän suunnitteluun, käyttöönottoon ja luottamuksellisuuteen. Työ esittelee lohkoketjupohjaisen MaaS-järjestelmän palvelumarkkinan suunnitelman ja käsittelee lohkoketjun mahdollisia käyttötapoja ja siihen liittyviä haasteita hajautetussa datan jakelussa. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan lohkoketjupohjaisten interaktiivisten järjestelmien luottamuksellisuutta nollatiedon argumenttien (zero-knowledge arguments) avulla, vertaillen niiden etuja ja haittoja. Hajautetun autonomisen toiminnan suorituskykyä tarkastellaan lohkoketjuteknologian perusteella erilaisten päivityskapasiteettien näkökulmasta. Tutkimuksessa analysoidaan myös lohkoketjupohjaisen palvelumarkkinan käyttöönottoa ja vertaillaan kahta eri lohkoketjualustaa - luvanvaraista ja luvatonta - välillä, jotka edustavat erilaisia pääsynvaatimuksia (access requirements). Lisäksi vertaillaan lohkoketjualustojen suorituskykyä ja esitellään tekniikkakehystä alustan valintaan.
Viimeksi päivitetty: 6.11.2023