Harvat palautusalgoritmit suoratoisto- ja moniulotteisiinsignaaleihin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, L10

Väitöksen aihe

Harvat palautusalgoritmit suoratoisto- ja moniulotteisiinsignaaleihin

Väittelijä

M. Sc. Uditha Wijewardhana

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Radiotekniikka

Oppiaine

Langaton viestintä

Vastaväittäjä

Dosentti Mikko Vehkaperä, Aalto yliopisto

Kustos

D.Sc Marian Codreanu, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Energiatehokkaat anturiverkot

Maailma on siirtymässä kohti aikakautta, jossa järjestelmät keräävät ja käsittelevät valtavanmäärän tietoa. Tällöin tiedon hankkimisen kustannukset ja monimutkaisuus, sekä korkeaulotteisen datan käsittely tulevat kriittisiksi reunaehdoiksi. Yksi ratkaisun tarjoaja on pakattu havainta (compressed sensing, CS), joka mahdollistaa alinäytteistetyn signaalin rekonstruktion. Tässätyössä kehitetään algoritmeja jatkuva-aikaisten ja moniulotteisten harvojen signaalien rekonst-ruktioon pakatuista mittauksista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024