Häviölliseen edelleenlähetykseen pohjautuvien yhteistoiminnallisten langattomien verkkojen suorituskykytarkastelu häipyvissä kanavissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

V-Lab YY198

Väitöksen aihe

Häviölliseen edelleenlähetykseen pohjautuvien yhteistoiminnallisten langattomien verkkojen suorituskykytarkastelu häipyvissä kanavissa

Väittelijä

Master of Science Shen Qian

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Centre for Wireless Communications – Radio Technologies

Oppiaine

Telecommunication Engineering

Vastaväittäjä

Professor Gerhard Bauch, TU Hamburg-Harburg

Toinen vastaväittäjä

Professor Francis C.M. Lau, Hong Kong Polytechnic University

Kustos

Professor Markku Juntti, University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Häviölliseen edelleenlähetykseen pohjautuvien yhteistoiminnallisten langattomien verkkojen suorituskykytarkastelu häipyvissä kanavissa

Langattomien yhteyksien ja esineiden internetin myötä tietoverkkojen tiheys kasvaa. Järjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi on tärkeää käyttää mahdollisia yhteysreittejä mahdollisimman tehokkaasti. Väitöskirjassa on tutkittu useista eri lähteistä saatujen bittivirtojen yhdistämistä dekooderissa. Työ pohjautuu verkkoinformaatioteorian ja tilastollisen päätöksentekoteorian menetelmiin. Dekooderit pyrkivät tekemään mahdollisimman oikeita päätöksiä eli minimoimaan tilastollisen todennäköisyyden päätösvirheille. Koska optimimenetelmät ovat yleensä liian monimutkaisia toteutettavaksi, on tarkasteltu alioptimaalisia iteratiivisen dekoodauksen periaatteisiin tukeutuvia algoritmeja, joiden suorituskykyä analysoidaan erilaisissa häipyvissä kanavissa. Niiden vaikutus mallinnetaan käyttäen tilastollisiin jakaumiin pohjautuvia kanavamalleja.Työn mahdolliset sovellukset ovat laaja-alaisia. Menetelmiä on käytetty ja kehitetty mm. EU:n rahoittamassa RESCUE-projektissa (http://ict-rescue.eu/) takaamaan kriittisesti tärkeiden siirtoyhteyksien mahdollistaminen mm. viranomaisverkkoja ajatellen. Toinen selkeä sovellusalue on esineiden internetin korreloituneiden mittausten ja havaintojen yhdistely sekä kehittymässä olevat 5G-järjestelmät. Tutkimus kuuluu Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC) -tutkimusyksikön ja Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) -yliopiston yhteiseen kaksoistutkinto-ohjelmaan tohtorikoulutuksessa. Shen Qianin kotiyliopisto on JAIST ja hän teki tutkimustaan Oulussa noin 1,5 vuotta. Väitöstilaisuus järjestetään JAIST:ssa ja välitetään videoyhteydellä Oulun yliopistoon.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024