Heidelberg Retina Tomograph glaukooman diagnostiikassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 5

Väitöksen aihe

Heidelberg Retina Tomograph glaukooman diagnostiikassa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Kyösti Vihanninjoki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Silmätaudit

Oppiaine

Silmätaudit

Vastaväittäjä

Professori Hannu Uusitalo, Tampereen yliopisto

Kustos

Dosentti Ville Saarela, Oys ja Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Heidelberg Retina Tomograph -kuvantamislaite glaukooman eli silmänpainetaudin määrityksessä

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin glaukooman eli silmänpainetaudin aiheuttamien silmänpohjamuutosten määrittämistä Heidelberg Retina Tomograph (HRT) -nimisellä silmänpohjan kuvantamislaitteella. Työssä haettiin tälle laitteelle glaukooman aiheuttamien näköhermon pään muutosten mittaamisessa toimivaa referenssitasoa. Tämän referenssitason avulla HRT -laite pystyy lukuisien mittausparametriensa avulla erottelemaan terveitä ja eriasteisia glaukoomavauriosilmiä toisistaan. Lisäksi määriteltiin ne HRT -parametrit, jotka parhaiten pystyvät erottelemaan terveet ja eriasteiset glaukoomasilmät toisistaan. Edelleen haettiin parasta sekä rakenteellisten että toiminnallisten glaukooman tutkimusmenetelmien yhdistelmää glaukooman taudinmääritykseen. HRT -kuvantaminen täydentää hyvin perinteisiä näköhermon kuvantamistekniikoita, hermosäie- ja stereopapillakuvia, ja se on huomioitu mm. suomalaisessa käypä hoito -ohjeistuksessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024