Hepatosellulaarisen karsinooman kehittyvä hoito ja biomerkkiaineet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1 ja 2. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67128767189?pwd=Qlg4eWVYNnZsSkd4S0xiaWxaWVBTQT09

Väitöksen aihe

Hepatosellulaarisen karsinooman kehittyvä hoito ja biomerkkiaineet

Väittelijä

Lääketieteen Lisensiaatti Valtteri Kairaluoma

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, MRC Oulu

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Caj Haglund, Helsingin Yliopisto

Kustos

Professori Juha Saarnio, Oulun Yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hepatosellulaarisen karsinooman kehittyvä hoito ja biomerkkiaineet

Hepatosellulaarinen karsinooma (HCC) on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä kuolemaan johtavista syövistä. Suurimpiin riskitekijöihin kuuluvat etenkin itäisissä maissa hepatiittivirukset, kun taas länsimaissa suurimpina riskeinä ovat runsas alkoholin käyttö ja maksan rasvoittuminen, jotka voivat johtaa maksan sidekudoslisään ja syöpään. HCC:n havaitseminen on haasteellista, koska syöpä ei aiheuta juurikaan oireita, kuin vasta taudin myöhäisvaiheessa.

Syövän mikroympäristö ja sitä ympäröivä sidekudos, strooma, ovat tärkeässä roolissa syövän kehityksessä ja kyvyssä lähettää etäpesäkkeitä. Kasvaimesta irtoavien yksittäisten solujen ja pienten soluryhmien määrän laskemiseen perustuvan kasvaimen silmuilun on havaittu olevan huonon ennusteen merkki useissa eri syövissä. Kasvaimen silmuilu määritellään laskemalla yksittäiset tuumorisilmut. Kasvain-stroomasuhde on tuumorin syöpäsolukomponentin osuus verrattuna ympäröivän strooman määrään. Matalan kasvain-stroomasuhteen on havaittu olevan huonon ennusteen merkki useissa eri syövissä.

Tollin kaltaiset reseptorit (TLR:t) toimivat osana luontaista immuniteettia tunnistaen virusten ja bakteerien osia, mutta niillä on havaittu olevan rooli myös muissa elimistön tapahtumissa, kuten hankinnaisessa immuniteetissa ja syövän synnyssä.

Tämä väitöstutkimus kuvaa OYS:ssa hoidettujen HCC-potilaiden hoidon muuttumisen ja tulokset vuosilta 1983–2018. Väitöstyössä tutkittiin alun perin diagnostisiin tarkoituksiin kerätyistä hematoksyliini-eosiini- värjätyistä näytteistä tuumorisilmujen määrä ja kasvain-stroomasuhde sekä niiden merkitys HCC-potilaan ennusteelle. Väitöstutkimuksessa analysoitiin myös TLR2:n, TLR4:n, TLR5:n ja TLR8:n esiintyminen ja värjäytyminen maksasyöpäsoluissa ja niiden merkitys HCC-potilaiden ennusteelle.

Tuloksemme osoittivat, että kirurgiset hoidot ovat vähentyneet paikallisten hoitojen ja verisuonten kautta tehtävän kemoembolisaation (TACE) käyttöönoton myötä. Kirurginen hoito on HCC-potilaan pitkäaikaisen ennusteen kannalta paras hoitomuoto muihin hoitoihin verrattuna, ja komplikaatioiden määrä on hyväksyttävällä tasolla. Lisäksi osoitimme, että hepatosellulaarisessa karsinoomassa kasvaimen silmuilu, TLR4 ja TLR5 esiintyminen liittyivät potilaiden huonompaan ennusteeseen. Tutkimustulostemme mukaan kasvaimen silmuilu oli luotettavasti ja toistettavasti kudosnäytteistä havaittava ennustetekijä ja TLR4 ja TLR5 ovat mahdollisia terapeuttisia kohteita lääkehoitoja ajatellen hepatosellulaarisessa karsinoomassa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024