HER-proteiineja kohdentavien lääkkeiden tehokkaampi käyttö syöpähoidoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 7, Oulun yliopistollinen sairaala

Väitöksen aihe

HER-proteiineja kohdentavien lääkkeiden tehokkaampi käyttö syöpähoidoissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Tiia Honkanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Syöpätaudit ja sädehoito

Vastaväittäjä

Professori Jorma Isola, Tampereen yliopisto

Kustos

Dosentti Jussi Koivunen, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

HER-proteiineja kohdentavia syöpälääkkeitä voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin hyödyksi syöpähoidoissa

Väitöstutkimuksessa etsittiin merkkiaineita, joilla voitaisiin ennustaa HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden herkkyyttä HER2-hoidoille, sekä tutkittiin HER2- ja HER3-proteiinien merkitystä ALK-translokoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän kantasolumaisille soluille.

HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden ennusteet ovat parantuneet merkittävästi HER2-hoitojen käyttöönoton jälkeen. Tällä hetkellä HER2-hoitopäätös tehdään sen perusteella, onko rintasyöpäpotilaan kasvaimessa HER2-geenin monistuma, sillä muita HER2-hoidon herkkyyttä ennustavia merkkiaineita ei ole kliinisessä käytössä. Potilaiden herkkyys HER2-hoidoille vaihtelee kuitenkin laajasti; osa potilaista saa erittäin hyviä ja pitkiä hoitovasteita, kun taas huomattavan suuri osa potilaista on valmiiksi resistenttejä hoidolle tai resistenssi voi kehittyä hoitojen aikana.

Syöpäsolujen resistenssi hoitoja kohtaan voi kehittyä monella tapaa. Syövän kantasolumaiset solut ovat yksi syypää lääkeresistenssin kehittymiselle ja syövän uusiutumiselle. Tällaisia soluja on kasvaimissa hyvin vähän verrattuna muihin syöpäsoluihin, mutta niiden on todettu olevan erittäin resistenttejä useille syöpähoidoille. Valitettavasti näitä syövän kantasolumaisia soluja ei pystytä vielä kliinisesti kohdentamaan.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että kasvaimen keskiosan suuri määrä tappaja T-soluja sekä M1-tyypin syöjäsoluja (makrofageja) on yhteydessä metastaattisten HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden parempaan ennusteeseen ja nämä merkkiaineet pystyivät ennustamaan taudin etenemistä, sekä HER2-hoidon herkkyyttä. Väitöstutkimuksessa havaittiin myös, että HER2- ja HER3-proteiinit ovat tärkeitä ALK-translokoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän kantasolumaisille soluille ja lääkeresistenssin kehittymiselle kyseisessä taudissa.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että potilaita, joilla on kasvaimen keskellä suuri määrä tappaja T-soluja ja M1-tyypin syöjäsoluja pystyttäisiin hoitamaan keveimmillä hoidoilla ja muille potilaille tulisi kehittää vaihtoehtoisia hoitoja. Lisäksi työ viittaa siihen, että HER2- ja HER3-proteiineja kohdentamalla syövän kantasolumaiset solut voitaisiin saada paremmin tuhottua, mutta lisätutkimuksia tarvitaan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024