Herkistyminen austeniittisissa ruostumattomissa teräksissä. Kvantitatiivinen mallintaminen ottaen huomioon monikomponenttiset,
termodynaamiset ja massataseen vaikutukset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10

Väitöksen aihe

Herkistyminen austeniittisissa ruostumattomissa teräksissä. Kvantitatiivinen mallintaminen ottaen huomioon monikomponenttiset,
termodynaamiset ja massataseen vaikutukset

Väittelijä

Master of Science (Tech) Satish Kumar Kolli

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Materiaali- ja konetekniikka

Oppiaine

Materiaalitekniikka

Vastaväittäjä

Professori Minnamari Vippola, Tampereen yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Professori Paulo J. Ferreira, The University of Texas at Austin

Kustos

Professori Jukka Kömi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Korroosio ja sen laskenta austeniittisissa ruostumattomissa teräksissä

Ruostumattomien terästen korroosio on pitkäaikainen ongelma. Korkeammille lämpötiloille altistuessaan austeniittiset ruostumattomat teräkset voivat menettää korroosionkestävyytensä, mikä johtaa mahdollisesti vaurioihin käytön aikana. Tämä voidaan estää arvioimalla korroosiokäyttäytyminen sekä eri lämpötiloissa että altistusaikoina. Nämä arviot voidaan tehdä käyttämällä kehittyneitä, hyvät termodynamiikan ja kinetiikan tietokannat omaavia tietokonesimulaatioita, joilla simuloidaan korroosiota aiheuttavat reaktiot. Tämä on tehty onnistuneesti tässä väitöstyössä, ja tuloksena saatuja laskelmia voidaan nyt käyttää korroosion aiheuttamien mahdollisten ongelmien tunnistamiseen ja niiden välttämiseen. Näitä laskelmia voidaan käyttää myös ruostumattoman teräksen korroosionkestävyyden suunnitteluun.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024