Herkkyys ja resistenssi kohdennetuille hoidoille kiinteissä kasvaimissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7

Väitöksen aihe

Herkkyys ja resistenssi kohdennetuille hoidoille kiinteissä kasvaimissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Elina Jokinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, syöpätaudit ja sädehoito

Oppiaine

Syöpätaudit ja sädehoito

Vastaväittäjä

Professori Klaus Elenius, Turun yliopisto

Kustos

Dosentti Jussi Koivunen, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Geenimutaatioihin perustuvat syöpähoidot

Tutkimuskohteena ovat olleet kiinteiden syöpäkasvainten geenimutaatioihin perustuvat kohdennetut syöpähoidot. Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti mekanismeihin, jotka vaikuttavat eri syöpätyyppien herkkyyteen näille hoidoille sekä lääkeaineresistenssiin. Tutkimuksessa on lisäksi selvitetty niin kutsuttujen syövän kantasolujen osuutta kohdennettujen syöpähoitojen lääkeaineresistenssissä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024